W Internetowym kalendarzu imion polskich mogą Państwo znaleźć Jakie imię wybrać?wszelkie informacje na temat imion – sprawdź kiedy Twoi bliscy obchodzą imieniny, wybierz najpiękniejsze imię dla swojego dziecka, dowiedz się co oznacza konkretne imię oraz jakie jest jego pochodzenie.

Imię jest nazwą identyfikującą człowieka, pozwalającą odróżnić go od innych ludzi. W dzisiejszych czasach imię funkcjonuje razem z nazwiskiem, które charakteryzuje rodzinę z której dana osoba się wywodzi. Imiona nadawane są dzieciom przez rodziców, którzy wybierają ja ze zbioru imion według upodobania, tradycji, mody czy też wyznania.

W czasach praindoeuropejskich imiona w momencie powstawania zawierały życzenia dla dziecka, które miało je nosić, w ten sposób nabierały one znaczenia nadrzędnego.
W zależności od kręgu kulturowego imiona są nadawane przy innym obrządku oraz biorą swoje wzorce z innych źródeł. Np.w kulturze chrześcijańskiej imię nadawane jest podczas chrztu, a jego wzorce wywodzą się z Biblii.

Oczywiście przy nadawaniu dziecku tej swoistej nazwy trzeba się liczyć z prawem. W Polsce w myśl ustawy z dnia 29 września 1986r. „Prawa o aktach stanu cywilnego” nie można nadawać dziecku więcej niż dwóch imion, nie może ono być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej ani nie pozwalające odróżnić płci dziecka.

W kategoriach gramatycznych imię należy do klasy rzeczowników odmieniających się przez przypadki.

Z każdym imieniem jest związane święto tzw imieniny. Wywodzi się ono z kultury chrześcijańskiej i nie celebruje się go w każdym kraju.
W Polsce jest to zwyczaj bardzo popularny. Każdego dnia obchodzone są imieniny innej osoby, a niektóre imiona mają swoje święto nawet kilka razy w roku.

Jak ważny jest dobór nadawanego imienia dziecku, niech świadczy fakt, że bardzo dużo osób podczas swojego życia funkcjonuje wśród swojego grona przyjaciół pod nowym przybranym imieniem, gdyż imię nadane przez rodziców przy urodzeniu, jest nieadekwatne do osobowości i charakteru danej osoby.

Twoje imię
Jakie imię wybrać?