‘Imię męskie na L’ Imię

Modne imię:

Leszek – imię pochodzenia staropolskiego, wywodzi się od słowa lstiti / lścić ‘działać chytrze, podstępnie, sprytem, sposobem, oszukiwać’. W związku z czym może oznaczać ‘człowieka sprytnego, umiejącego zwieść innych ludzi’. Poza tym, w źródłach historycznych możemy odnaleźć jego formy pokrewne takie jak Leszko i Lstek. Niektórzy etymolodzy też uważają, iż stanowi ono formę pierwotną imienia Lech.

Otóż, mężczyzna o tym imieniu zazwyczaj jest skryty, często stoi gdzieś z boku, nie bierze udziału w rozmowie, sprawia wrażenie wyobcowanego. Nie udziela się towarzysko, niechętnie zabiera głos, ale za to jest czujnym obserwatorem. Poza tym, w pracy jest ceniony za profesjonalizm i dokładność, bowiem zawsze wszystkie powierzone mu obowiązki wykonuje tak, jak należy. Niestety, przeważnie w życiu osobistym jest mu trudno porozumieć się z partnerką życiową, gdyż ciągle ma mu za złe to, iż nie mówi jej wszystkiego, tylko posiada ciągle jakieś tajemnice, które ukrywa przed nią. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Longin – imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa longus ‘daleki, długi’. Wedle legend chrześcijańskich nosił je legionista, który przebił włócznią bok ukrzyżowanego Jesusa Chrystusa. Następstwem tego czynu było jego nawrócenia oraz męczeńska śmierć. W Polsce jest znane już od XIII wieku, ale od lat 50. XX wieku jest nadawano niezwykle rzadko, można nawet rzec, iż wiele osób nie ma nawet pojęcia o jego istnieniu.

Warto podkreślić to, iż mężczyzna o tym imieniu jest niezwykle opiekuńczym człowiekiem, który już od najmłodszych lat troszczy się o osoby, które są postrzegane jako życiowe niedorajdy czy fajtłapy. Natomiast, kiedy jest dorosły, w dalszym ciągu angażuje się w różnego rodzaju akcje mające na celu obronę wszystkich pokrzywdzonych. Oczywiście, za wszelkie swe działania na rzecz uciśnionych nie pobiera żadnych opłat czy prowizji, gdyż godziłoby to w jego honor. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Lucjusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które należy do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (tzw. imion właściwych, inne to Marek, Tyberiusz, Aulus, Maniusz, Gajusz, Kwintus, Publiusz, Tytus). Imię Lucjusz oznacza „dziecko urodzone o brzasku” (prima luce natus). Żeńską formą tego imienia jest Łucja.

Mężczyźni obdarzeni tym imieniem należą do osób statecznych, spokojnych i solidnych. We wszystkim co robi jest dokładny i skrupulatny. Stara się nigdy nie zaniedbać swoich obowiązków. Cechuje się także silnym poczuciem sprawiedliwości. Lucjusz jest zazwyczaj uczciwym, szlachetnym, dobrym człowiekiem, który żyje zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami i stara się zawsze bronić swoich ideałów. W życiu jest konserwatystą i tradycjonalistą – nie lubi wszelkich zmian i nowości, szanuje tradycję, dawne obyczaje. Jest również patriotą, dla którego sprawy ojczyzny i problemy najbliższej „małej ojczyzny” nie są obojętne. Niezmiernie istotne jest dla niego życie wypełnione solidną pracą, która nadaje sens naszemu istnieniu. Stara się również wychować swoje dzieci na uczciwych, sprawiedliwych i pracowitych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Lesław – imię męskie pochodzenia literackiego. Utworzone w XIX wieku na wzór modnych wówczas imion staropolskich i – szerzej – słowiańskich. Podobnie powstało imię Lechosław. Po raz pierwszy imię Lesław odnotowane zostało w XIX wieku w utworze poety Romana Zmorskiego.

Mężczyźni o imieniu Lesław są zawsze statecznymi, pracowitymi i zaradnymi osobami. Starają się zawsze pozostać szlachetnymi i uczciwymi. Z pewnością można na nim polegać w każdej sytuacji. Są jednocześnie bardzo pracowici i zaradni, nie poddają się mimo przeciwieństw i klęsk, ale wytrwale i cierpliwie dążą do wyznaczonego celu. Lesław cechuje się dużymi ambicjami życiowymi, a pracowitość i cierpliwość pomagają mu je skutecznie realizować. Łączy on jednocześnie zaradność i praktyczne podejście do życia  z dużą, żywą inteligencją, znakomitą pamięcią i szerokimi horyzontami umysłowymi. Dlatego nigdy nie poprzestaje na pracy zawodowej, ale zawsze marzy o wyższych celach i wartościach, dąży do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Mężczyźni ci będą znakomitymi inżynierami, mechanikami, lekarzami, ale zawsze będą marzyć o odegraniu jakiejś znacznej roli w życiu innych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Lechosław – imię męskie, które powstało dopiero w XIX wieku w wyniku mody na imiona słowiańskie. Imię to utworzono na wzór dwuczłonowych imion staropolskich. Do imienia Lech dodano charakterystyczną dla wielu imion staropolskich i ogólnie słowiańskich końcówkę -sław. Forma żeńska tego imienia to Lechosława.

Mężczyźni o imieniu Lechosław są poważnymi, spokojnymi osobami. Ich naczelną cechą charakteru jest pracowitość i zaradność. Praca wypełnia znaczną część ich życia i właśnie pracę uważają za istotną wartość w życiu człowieka, która pozwala mu rozwijać swoje możliwości i osiągać coraz więcej. Swoją pracowitością i pilnością zadziwiają otoczenie i często osiągają wiele w życiu zawodowym. Mimo to nie są pracoholikami, którzy nie potrafią żyć bez swojej pracy. Poza życiem zawodowym świetnie radzą sobie i w życiu rodzinnym. Potrafią prowadzić dom, świetnie dogadują się z dziećmi, sprawnie radzą sobie z obowiązkami domowymi. Harmonijnie łączą satysfakcjonujące życie zawodowe ze spokojnym i ciepłym życiem rodzinnym.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?