‘Imię żeńskie na E’ Imię

Modne imię:

Eliza – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa eliszeba ‘Bóg moją przysiegą’. Niektórzy etymolodzy wskazują na to, iż stanowi ono formę skróconą imienia angielskiego Elizabeth. W Polsce pojawiło się w wieku XVII i było znane głównie jako imię literackie. Największym uznaniem cieszyło się w latach 70., a obecnie jego popularność jest umiarkowana.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że Eliza to kobieta bardzo energiczna, wręcz nadpobudliwa, gdyż nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu nawet minuty. Ponadto, posiada wybuchowy charakter, zawsze musi z siebie wszystko wyrzucić, mówi co leży jej na żołądku i przy tym nie przebiera w słowach. Można śmiało powiedzieć, że jest urodzoną aktywistką, bowiem bardzo często swą nadmierną energię i chęć do działania wykorzystuje, by pomagać potrzebującym, np. angażuje się w akcje charytatywne. Poza tym nie potrafi się skupić i ma problemy z koncentracją, dlatego nie może  wykonywać kilku czynności na raz, bowiem żadnego zadania nie zrobi dobrze. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Emanuela – imię biblijne, stanowi żeński odpowiednik imienia Emanuel, wywodzącego się od słowa hebrajskiego Immanuel ‘Bóg z wami’. Przede wszystkim, to imię w naszym kraju pojawiło się niedawno, bowiem w ostatnich kilkudziesięcioleciach. Dlatego należy do bardzo rzadkich, ponieważ nadawane jest sporadycznie,  najczęściej w kręgach artystycznych. Bywa iż używane jest zamiennie z mieniem Manuela, które stanowi jego skróconą wersję.

Warto podkreślić to, iż kobieta o tym imieniu jest bardzo kulturalna, nigdy się nie awanturuje, gdyż uważa, że to uwłacza jej godności. Poza tym, nie traci czasu na wieloletnie obrazy, w związku z czym wszelkie niesnaski stara się wyjaśnić natychmiast. Ponadto, jest osobą inteligentną, posiadają szereg talentów, które stara się rozwijać w miarę swoich możliwości. Nigdy nie osiada na laurach, tylko podąża za nowymi wyzwaniami. Kocha rywalizować w pracy, ale mówimy tu oczywiście o zdrowej konkurencji, gdyż Emanuela zawsze postępuje fair. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Eleonora – imię pochodzenia hebrajskiego, podchodzi od słów Eli ‘Bóg’ oraz or ‘światło’, dlatego jest tłumaczone ‘Bóg jest moją światłością’. Warto zwrócić uwagę na to, że niektórzy z etymologów badających pochodzenie imion, wskazują na to, że może pochodzić też ono od greckiego czasownika eleo ‘lituję się’ i określają Eleonorę jako kobietę ‘litościwą’. Warto wspomnieć o tym,  że w Polsce po raz pierwszy pojawiło się w dobie średniowieczne. Najbardziej znane było u schyłku wieku XIX, a obecnie raczej nadawane jest dziewczynkom sporadycznie.

Przede wszystkim, Eleonora to kobieta bardzo zasadnicza, która zawsze gotowa jest bronić swoich racji i niechętna jest do żadnych ustępstw. Oprócz tego, zawsze na wszystko ma gotową odpowiedź i potrafi zaradzić każdemu problemowi oraz zawsze znajdzie wyjście z trudnej sytuacji. Ale, co najważniejsze nigdy nikomu nie narzuca swoich reguł, chociaż stara się usilnie, by wszyscy postępowali zgodnie z nimi. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Eulalia – imię żeńskie wywodzące się z języka greckiego. Imię to pochodzi od połączenia dwóch słów: eu, oznaczającego „dobrze” i lelein, oznaczającego „mówić”, zatem imię Eulalia można tłumaczyć jako „dobrze mówiąca” lub „elokwentna”. W Polsce imię to pojawia się w XIX wieku, ale nigdy nie należało do popularnych.

Eulalia należy do osób bardzo spokojnych, tajemniczych i delikatnych. Niezmiernie łatwo ją zranić i sprawić jej przykrość i zazwyczaj brakuje jej odporności psychicznej. Nie potrafi nie przejmować się negatywnymi opiniami innych ludzi, krytyką i brakiem akceptacji. Nie potrafi bronić się, odpierać ataków na swoją osobę, nie należy do osób, które potrafią sprzeciwić się stanowczo innym i postawić na swoim. Jej naczelną cechą jest dostosowywanie się do sytuacji, szybkie adaptowanie się do nowej sytuacji i uleganie opiniom i woli innych. Eulalia pozostaje zawsze tajemnicza i małomówna, nie opowiada o sobie, swoje życie prywatne, jak i swoje myśli i uczucia chowa głęboko w sobie i bardzo rzadko je ujawnia.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Erwina – żeński odpowiednik imienia Erwin, które ma pochodzenie germańskie i wywodzi się od słowa irmin, oznaczającego „szanowany, czczony” lub „potężny, silny, straszny”. Wedle innej hipotezy imię Erwin pochodzi od staroniemieckich słów: heri, oznaczającego „wojsko” i wini, oznaczającego „przyjaciel” lub z połączenia słów era – honor i wini – przyjaciel.

Kobiety o imieniu Erwina są zdecydowanymi, pewnymi siebie kobietami, silnymi wewnętrznie, które wiedzą, czego chcą od życia i dążą do realizacji swoich celów. Praktyczne, pragmatyczne, a przy tym dynamiczne, z energią i zapałem podejmują się nowych wyzwań i obowiązków. Praca zawodowa jest dla nich niezwykle ważna – pozwala im uzyskać samodzielność i niezależność, dzięki niej realizują swoje możliwości, czują, że się rozwijają i doskonalą. Erwina gotowa jest wyrzec się wiele dla skutecznego poprowadzenia swojej kariery zawodowej. Zawsze działa energicznie, szybko, zdecydowanie, z zapałem i myślą skierowaną na efekty. Zdecydowanie bardziej woli działać niż mówić, planować i obmyślać strategie i sposoby działania. Nie lubi ona długich, skomplikowanych i jałowych dyskusji, za to szybko przechodzi do działania. Erwina będzie znakomicie sprawdzać się jako wykonawczyni planów i strategii obmyślonych przez kogoś innego.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?