‘12 grudnia’ Imię

Modne imię:

Dagmara – imię żeńskie pochodzenia skandynawskiego. Prawdopodobnie powstało ono z połączenia dwóch słów: dag – „dzień” i mar – „dziewica, panna” albo słowa mari , czyli „sławny”. Wedle innej hipotezy może to być duńska wersja słowiańskiego imienia Drogomira, które nosiła czeska księżniczka, żona Waldemara II Zwycięskiego. Dagmara może być także – to kolejna hipoteza – żeńską formą imienia Dagmar, będącego imieniem dynastycznym u plemion frankońskich pochodzenia celtyckiego. Wówczas imię to oznaczałoby „wielki przez dobroć” lub w wersji germańskiej „mąż jasny jak dzień”.

Kobiety o imieniu Dagmara są żywiołowymi, ruchliwymi i wybuchowymi naturami. Z pewnością kobieta ta nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem, rozumem i intelektualnymi racjami, lecz emocjami, przeczuciami i intuicją. Z tego powodu jej decyzje i wybory mogą być zaskakujące dla jej otoczenia i niemal nikt nie potrafi zrozumieć motywacji jej zachowań. Dagmara jest bardzo niezależna, niepokorna, kieruje się przede wszystkim głosem intuicji, co wychodzi jej w większości wypadków na dobre. Nie lubi przede wszystkim nudy, spokoju i bezczynności. Ciągle coś robi, angażuje się w nowe przedsięwzięcia i szuka nowych wrażeń.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Łazarz – imię męskie pochodzenia biblijnego, wywodzące się od hebrajskiego imienia Eleazar, które tłumaczyć można jako „ten, któremu Bóg pomaga”. Imię to znane jest dzięki Nowemu Testamentowi – jeden z przyjaciół Chrystusa, brat Marty i Marii nosił to imię.

Mężczyźni o imieniu Łazarz cechują się niezwykłą osobowością. Bardzo inteligentni i bardzo wrażliwi, zwracają na siebie uwagę w towarzystwie. Należą do niespokojnych charakterów, które zawsze dążą do tego, co trudno osiągalne. Nie lubią przede wszystkim nudy, a z życia starają się uczynić przygodę, szukając wciąż nowych wyzwań, zadań, niecodziennych doświadczeń i wrażeń. Najlepiej sprawdzają się w takiej pracy, która związana jest z ich zainteresowaniami i pasjami, a ponieważ często zmieniają przedmiot swoich zainteresowań, często też zmieniają kierunek studiów i zawód. Lubią szczególnie taki rodzaj pracy, który wymaga podróży. Nie należą do zdecydowanych, stabilnych charakterów, a cechują się zazwyczaj słabą wolą. Z tego powodu Łazarz będzie łatwo ulegał wpływom innych ludzi, często będzie zmieniał zdanie i niejednokrotnie bez powodu będzie mówił „nie”.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Adelajda – imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Imię to złożone jest z dwóch wyrazów: adal („ród, ród szlachetny) i heit („osoba, stan, rodzaj”). Imię oznacza więc osobę wywodzącą się ze szlachetnego rodu. Imię Adelajda występuje w Polsce od X wieku, ale nie należało nigdy i nie należy wciąż do imion popularnych.

Kobiety o imieniu Adelajda cechują się wytrwałością i skrupulatnością. Cierpliwie i mozolnie dążą do realizacji założonych celów. Zazwyczaj posiadają silną i zdecydowaną osobowość i bardzo często przez pryzmat własnej osoby patrzą na wszystko wokół. W konsekwencji nie potrafią być obiektywne i nie potrafią z dystansem spojrzeć na innych ludzi i zdarzenia. Jest przy tym Adelajda uparta i rzadko zmienia swoje przekonania. Stara się jednak pracować nad sobą, ważne jest dla niej samodoskonalenie się. Bardzo ceni także wykształcenie, wiedzę, naukę. Dobra intuicja pomaga jej szybko i trafnie ocenić charakter spotykanych ludzi. Nie należy Adelajda do kokieteryjnych kobiet, ale gdy zależy jej na zwróceniu na siebie uwagi mężczyzny, potrafi być czarująca i kusząca.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Aleksander – to imię wywodzące się z języka greckiego od słowa „aleksandros”, będącego złożeniem dwóch członów: „alekso” – „odpieram atak, bronię się, wspomagam” oraz „aner, andros” – „mężczyzna, mąż (w znaczeniu człowiek)”. Można je zatem interpretować jako „obrońca ludzi”, „odpierający wrogów” lub „troszczący się o mężów”. Należy do bardzo starych imion greckich, natomiast w krajach zachodnich zaczęło być nadawane w czasach średniowiecznych. W Polsce pojawiło się już w XII wieku, początkowo zapisywano je jako Oleksander, stąd mamy tradycyjne zdrobnienie Olek. Jest to imię popularne zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie.

Aleksander to mężczyzna odznaczający się wytrwałością i zdyscyplinowaniem. Lubi, gdy wokół niego panuje porządek, ceni sobie jasne, ściśle określone zasady. Jest nowoczesny i otwarty na wszelkie nowości. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię męskie, wywodzące się od łacińskiego słowa ‚constans’ oznaczającego „stały”, „prawidłowy”. Patronem imienia jest św. Konstancjusz – biskup, zaś jego żeńskim odpowiednikiem – imię Konstancja. W Polsce pojawia się niezwykle rzadko. Największą popularnością cieszy się w krajach prawosławnych.

Osoby o tym imieniu charakteryzuje niezmienność opinii i przekonań. Trudno nakłonić ich do zmiany decyzji, uparcie trwają przy swoim. Pomimo całej swojej konsekwencji, potrafią doskonale współpracować z innymi. Świetnie dogadują się również z ludźmi o odmiennych poglądach. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?