‘15 lipca’ Imię

Modne imię:

Donald – imię pochodzenia celtyckiego, wywodzi się od słowa Dombnall ‘władca świata’. W naszym kraju występuje niezwykle rzadko. Otóż, większość rodziców rezygnuje z nadania tego imienia dziecku, ponieważ kojarzy się ono z bohaterem bajki Disney’a i w ostatnim czasie także z premierem Polski, który przez wielu odbierany jest negatywnie. Po pierwsze, musimy wspomnieć o tym, że mężczyzna o tym imieniu cechuje się silnym charakterem, jest nieustępliwy, stanowczy i trudno go przekonać do swoich racji, jeśli się z nimi nie identyfikuje. Przede wszystkim, ma jasno określone plany na przyszłość i wytrwale dąży do osiągnięcia zamierzonych celów, nigdy nie zawraca z raz obranej drogi. Z pewnością, dba o dobre wykształcenie, które jest mu pomocne w osiągnięciu kariery. Potrafi wyrobić sobie dobre kontakty, szybko nawiązuje nowe znajomości, co też ma mu pomóc w realizacji jego wizji.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Henryk – imię męskie pochodzenia germańskiego, które wywodzi się od słów Heime-rich, oznaczających „pan domu” lub „władca rodzinnego kraju”. Imię to było bardzo popularne wśród książąt i królów niemieckich i dzięki temu rozpowszechniło się ono w innych krajach europejskich.

Mężczyźni o imieniu Henryk mają skomplikowany i niejednorodny charakter. Z jednej strony są skrytymi, niepewnymi siebie mężczyznami, a z drugiej strony przejawiają często nieprzejednany upór i zdecydowanie co do swoich racji. O takich osobach mówi się, że nie mają łatwego charakteru. Bywają bardzo uparci i pewni siebie w dążeniu do realizacji własnych zamierzeń, nie ulegają wpływom innych ludzi, nie potrafią spojrzeć na siebie obiektywnie i przyznać, że w jakiejś sprawie nie mają racji. Henryk jest zazwyczaj bardzo energicznym i dynamicznym mężczyzną o cechach przywódczych. Będzie chciał kierować pracą innych ludzi i podejmować kluczowe decyzje. W życiu zawodowym potrzebuje wspólnych działań i przedsięwzięć, znakomicie czuje się na kongresach, konferencjach, wymagających dyskusji, podejmowania decyzji i zbiorowych działań.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Włodzimierz – imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Imię to złożone jest z dwóch słów: Włodzi- , czyli „władać, panować” i  -mierz, któe pochodzi od starodawnego słowa mir, czyli „pokój”. Imię mogło więc oznaczać „tego, który panuje pokojowo” lub „tego, który panuje dzięki zaprowadzeniu pokoju”. Staropolską formą tego imienia jest Włodzimir.

Mężczyźni o tym imieniu są odpowiedzialnymi, poważnymi i obiektywnymi mężczyznami, na których zawsze można polegać. Szlachetni, prawi, zawsze uczciwi, są dobrymi i szanowanymi ludźmi. Najważniejszą wartością jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, które daje im praca oraz silne więzi międzyludzkie. Swoją pracę traktują poważnie, zawsze solidnie i pilnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Włodzimierz jest perfekcjonistą i skrupulatnym pracownikiem, nie obawia się ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Znakomicie radzi sobie z podjętymi obowiązkami, a często bywa niedoceniany przez współpracowników i pracodawców. Włodzimierz znakomicie funkcjonuje w większych grupach i strukturach, lubi wspólne działania i inicjatywy, chętnie angażuje się w towarzyskie i bezinteresowne wspólne projekty.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Leopold – imię męskie pochodzenia germańskiego, oznaczające „odważnego wśród ludu”, „najdzielniejszego z ludu”. Leopold obchodzi imieniny 15 listopada, 30 lipca, 2 kwietnia.

Mężczyzna o imieniu Leopold jest stały i wierny, można na nim polegać, można się na nim oprzeć. Czasem bywa zbyt pobudliwy i drażliwy, jego gesty i słowa bywają wówczas bardzo gorączkowe. Dynamizm i duża aktywność w działaniu to ich najważniejsze, najbardziej charakterystyczne cechy. Możliwość konkretnego działania pobudza ich i wtedy stają się przedsiębiorczy, pilni, energiczni i staranni. Cechuje ich inteligencja syntetyczna, zajmują się całością procesu i sytuacji, nie skupiają się na szczegółach i dokładnym ich analizowaniu. W kontaktach z innymi ludźmi i w działaniu są błyskotliwi, bystrzy, w stosunku do innych bywają uszczypliwi. Bardzo zależy im na akceptacji otoczenia, chcą podobać się innym, zdarza się im nieraz rezygnować z przyjętych przez siebie zasad moralnych po to, by zyskac uznanie i aprobatę innych.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię wywodzi się z Biblii. Pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „ukochany” lub „wujek”.

To osoba wszechstronnie uzdolniona, choć dla wielu może uchodzić za dziwną i zmanierowaną. Pragnie rozwijać przede wszystkim swoje talenty artystyczne, lecz równie dobrze może zdobyć czarny pas w zawodach karate.

Ma swój własny plan na życie, który czasami znacznie odbiega od tego, co chciałaby dla niego rodzina i bliscy. Opinia innych osób rzadko go interesuje. Ma własne zdanie na każdy temat i bardzo trudno przekonać go do zmiany decyzji. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?