‘3 listopada’ Imię

Modne imię:

Bogumił – staropolskie imię męskie wywodzące się od słowiańskich słów „Bog-” (Bóg, jednak znaczenie pierwotne to „szczęście, los, dola”) oraz „-mił”. Oznacza zatem „miły Bogu” (wcześniej mogło to być „ten, któremu sprzyja Bóg”) lub „miłujący Boga”. Można je uważać za polski odpowiednik greckiego imienia Teofil i łacińskiego Amedeus. W Polsce występuje od XII wieku, początkowo w formie Bogomił. Obecnie nie występuje zbyt często.

Bogumił to mężczyzna wyróżniający się zdyscyplinowaniem, pracowitością i odpowiedzialnością. Nigdy nie uchyla się od obowiązków i nie próbuje zrzucić ich na kogoś innego. Wie jak zorganizować pracę nie tylko sobie, ale i innym. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Hubert – imię pochodzenia starogermańskiego, wywodzące się od słów „hugu” – „rozum, umysł, dowcip, duch” oraz „beraht” (berth, bert) – „sławny, jaśniejący, błyszczący”. Można je więc interpretować jako „człowiek o bystrym umyśle, promieniujący, wyróżniający się rozumem i poczuciem humoru”. W Polsce występuje od XIII wieku, nie jest zbyt często używane, częściej występuje na Śląsku. Święty Hubert jest patronem myśliwych, jeźdźców i polowań.

Hubert to człowiek o bystrym i otwartym umyśle, nieustannie dążący do zdobycia i pogłębienia wiedzy, pracujący nad kształtowaniem swojego charakteru. Jest obiektywny i nie ulega wpływom innych, ma jednak dużo wyrozumiałości dla innych. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię Sylwia pochodzi od łacińskiego słowa ‚Silvio’ i oznacza „leśny, dziki, żyjący w lesie”. W Polsce pojawiło się już w XIX w. i bardzo szybko zyskało na popularności. Jego męskim odpowiednikiem jest imię Sylwiusz.

Osoba o tym imieniu odznacza się wysoką aktywnością zarówno fizyczną, jak i społeczną. Jest bardzo ruchliwa i śmiało można powiedzieć, że „wszędzie jej pełno”. Jej charakter i osobowość są bardzo zmienne. Nie trzeba jej długo do niczego przekonywać, z niebywałym entuzjazmem i optymizmem reaguje na każdą propozycję współpracy czy też zabawy – po prostu lubi, kiedy coś się dzieje. Monotonia, nuda i rutyna zdecydowanie nie są dla niej. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Marcin – imię wywodzące się z języka łacińskiego, od słowa „Martius” – należący do Marsa, poświęcony Marsowi. Oznacza zatem tego, który jest związany z Marsem, rzymskim bogiem wojny. W Polsce znane jest już od XII wieku, w czasach średniowiecznych otoczone było wielką czcią. Obecnie należy do popularnych imion męskich, jest też używane w wielu krajach.

Marcin został obdarzony przez naturę bujną wyobraźnią, dużym poczuciem humoru i twórczym umysłem. Jest dobrym organizatorem i potrafi zdobyć autorytet. Lubi jasne sytuacje, nie uznaje natomiast dwuznaczności i wątpliwości, ma w życiu dużo szczęścia, ale raczej nie potrafi w pełni go wykorzystać. Jest bardzo ciekawy, co czasem stawia go w niezręcznej sytuacji. Lubi spokój, często przebywa na łonie natury. Nigdy nie narzuca swej woli siłą, woli działać na drugim planie. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Cezary – imię męskie pochodzenia łacińskiego, którego etymologia nie została do końca określona. Według jednej koncepcji, ma się ono wywodzić od słowa caedere (ciąć, wycinać) i oznaczać „wycięty z łona matki” (stąd też wywodziłoby się pojęcie „cesarskie cięcie”). Inna hipoteza zakłada, że imię to ma swój początek w słowie caesaries, oznaczającego „czupryna, długie włosy, kędzierzawy”. Przydomek taki nadano najpierw Gajuszowi Juliuszowi, który był… łysy, później imię to stało się tytułem panujących w Imperium Rzymskim. W Polsce znane jest od końca XIV wieku, początkowo w formie Cezar. natomiast właściwa forma Cezary używana jest od wieku XV. Obecnie nadawane jest nieco rzadziej.

Mężczyzna noszący to imię ma silny, zrównoważony charakter o dobrych, trwałych cechach, takich jak pracowitość, chęć pogłębiania wiedzy, uczciwość, chęć doskonalenia. Jest ambitny i przedsiębiorczy, szybko i łatwo osiąga sukces. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?