‘2 lutego’ Imię

Modne imię:

Mirosława – imię staropolskie, złożone z członów mir ‘pokój, spokój, dobro’ oraz sława, a więc mogło oznaczać kobietę ‘sławiącą pokój’. Na uwagę zasługuje fakt, iż w polskich źródłach możemy znaleźć wzmiankę, iż występuje w naszym kraju na pewno już od 1222 roku. A, co ciekawe imieniem o takim samym znaczeniu, tylko o odwróconej kolejności członów, jest Sławomira. Obecnie, należy do rzadkich imion, które noszą najczęściej starsze kobiety. Ponadto, od niego pochodzi też imię Mira, które niegdyś było wyłącznie skróceniem imienia Mirosława.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że Mirosława to kobieta energiczna, wie, czego chce i ma w zwyczaju wszystkimi przesądzać, dlatego nierzadko obawiają się jej nawet mężczyźni, którzy wolą jej schodzić z drogi, zwłaszcza gdy jest w złym humorze. Niestety, gdy ją ktoś zdenerwuje, okropnie krzyczy, wymachuje rękoma i trudno jest jej się opanować, dopóki nie wyrzuci z siebie gniewu. Oczywiście, kobieta o tym imieniu jest niezwykle pracowita, zawsze solidnie wykonuje swoje obowiązki, ale źle znosi krytykę, w szczególności w obecności współpracowników. Przede wszystkim, lubi towarzystwo, z którym chętnie dzieli się swoimi troskami i smutkami. Otóż, zawsze posiada grono zaufanych przyjaciół, z którymi może porozmawiać o wszystkim i zwierzyć się im z największych tajemnic. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Korneli – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które – podobnie jak imię Korneliusz, Kornel – wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu Korneliuszy (łac. Kornelii). Etymologia samej nazwy rodu jest niejasna. Z jednej strony nazwa ta może pochodzić od łacińskiego słowa cornu, czyli „róg” lub cornus, czyli „dereń”. Z drugiej strony jest hipoteza, iż nazwa owego rzymskiego rodu może wywodzić się od nazwy pola Corne w Tusculum. W dawnych polskich dokumentach zachowały się zapiski tego imienia w formie Corneliusz (z 1402 roku) oraz spolszczone formy pochodne Kornosz, Kornasz ( z 1412 roku).

Mężczyźni o imieniu Korneli są zazwyczaj wrażliwymi i niespokojnymi osobami o introwertycznym usposobieniu. Bardzo łatwo u nich o wahania nastroju, nieuzasadnione okresy melancholii i apatii lub niespodziewane wybuchy radości i entuzjazmu. Trudno od niego wymagać równowagi wewnętrznej, spokoju i opanowania, gdyż wszelkie wydarzenia, spotkania, scysje mocno na niego wpływają. Zazwyczaj jednak, gdy nie spotykają go stresujące i trudne sytuacje, Korneli jest pogodnym, wesołym mężczyzną, który stara się być zawsze życzliwy i pomocny dla innych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Miłosława – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego, zbudowane z dwóch członów: miło- („miły, miłujący”) i sława. Imię oznacza zatem „miła sławie”, „miłująca sławę”. W źródłach polskich imię to pojawia się w XII wieku w formie Miłosława, inne wzmianki z XIII i XIV wieku podają formę Miełosława. Męski odpowiednik tego imienia to Miłosław.

Miłosława jest kobietą energiczną, zdecydowaną i silną wewnętrznie, a przy tym bardzo wybuchową. Łatwo u niej o wybuchy gniewu, szczególnie jeśli jest krytykowana, niesłusznie oceniana. Nie potrafi ona wysłuchać spokojnie słów krytyki, ale zawsze wówczas budzi się w niej sprzeciw. Z drugiej strony kobiety te są zdecydowane, przenikliwe, krytyczne i potrafią obiektywnie spojrzeć na siebie. Jej najważniejszą cecha jest chyba jej zaradność. Nie potrzebuje niczyjej pomocy, świetnie radzi sobie sama, a przy tym potrafi skutecznie pomóc innym ludziom, wesprzeć ich, udzielić dobrej rady, pocieszyć. Kieruje się zazwyczaj rozumem, ma bardzo zdroworozsądkowe podejście do życia, wszelkie pomysły i idee ocenia ze strony ich praktycznych realizacji.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Miłosław – imię męskie pochodzenia słowiańskiego, które składa się z dwóch członów: miło-, oznaczający „miły, miłujący” i -sław, czyli „sława”. Imię oznacza więc tego, który jest „miły sławie”. Zdrobnienia imienia Miłosław to Miłek i Miłko.

Mężczyźni o imieniu Miłosław należą do energicznych, konkretnych, zdecydowanych mężczyzn, którzy wiedzą, czego chcą w życiu. W działaniu zawsze są konsekwentni i dokładni, mają duże poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Każde zadanie wypełniają dokładnie i skrupulatnie wywiązują się z każdego obowiązku. Poza ową dokładnością i pilnością są również prawymi, szlachetnymi osobami, kierującymi się zawsze jasnym systemem wartości i prawymi ideami. Zawsze starają się oceniać innych ludzi obiektywnie i sprawiedliwie, zawsze wydają samodzielne i rozważne sądy, nie kierując się opiniami innych ludzi. Niezwykle ważna jest dla niego praca, przynosząca wyraźne efekty lub oddziałująca w pozytywny sposób na innych ludzi. Podświadomie lubi być chwalony za swoją pracę, gdyż wówczas motywuje go to jeszcze bardziej do pracy.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Mirosław – imię męskie pochodzenia staropolskiego, zbudowane z dwóch członów: miro-, oznaczający „pokój, dobro, spokój” i -sław od „sława”. Imię oznacza zatem „tego, który sławi pokój” lub „ten, który zdobywa sławę poprzez zaprowadzenie pokoju”. Żeńskim odpowiednikiem imienia jest Mirosława.

Mężczyźni o imieniu Mirosław są zdecydowanymi, silnymi wewnętrznie i bardzo niezależnymi osobami, które niezwykle trudno „ujarzmić”. Zawsze walczą o swoją niezależność i wolność, zawsze są na przekór społecznym i rodzinnym oczekiwaniom. Buntowniczy, niepokorni i bardzo niespokojni wewnętrznie, ciągle szukają swojego miejsca w  życiu i ciągle uciekają od rutyny, nudy i ustatkowania. Często dopiero w późnym wieku zakładają rodzinę i prowadzą ustabilizowany, spokojny tryb życia. Mirosław ma bogate życie wewnętrzne, niezwykle silnie przeżywa wszystko, ale nie daje tego po sobie poznać. Silną wolę i zdecydowany charakter potrafią połączyć z obiektywizmem i poczuciem sprawiedliwości. Potrafią na chłodno ocenić sytuację, zachowania innych ludzi oraz potrafią obiektywnie spojrzeć na siebie i przyznać się do błędu.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?