‘19 maja’ Imię

Modne imię:

Nikola – imię żeńskie, które w Polsce nadawane jest od niedawna, jednak szybko zyskuje coraz większą popularność (na Zachodzie już jest bardzo popularne). Najprawdopodobniej pojawiło się pod wpływem francuskim lub angielskim. Jest to współcześnie wprowadzony do polszczyzny żeński odpowiednik imienia Mikołaj. Wywodzi się od greckich słów „nike”, oznaczającego „zwycięstwo” oraz „laos” – lud. Można je więc interpretować jako „ta, która zwycięża dla ludu” albo „zwyciężczyni”. Znane są także inne formy tego imienia, takie jak Nicola, Nicole i Nicol, jednak występują one znacznie rzadziej, a ponadto Rada Języka Polskiego wydała o nich negatywną opinię. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Kryspin – to imię pochodzące z języka łacińskiego. Pierwotnie było to forma zdrobniała od imienia męskiego Crispus. Ono z kolei wywodziło się od przymiotnika tłumaczonego jako „kędzierzawy”. Było nadawane dzieciom, które urodziły się z wyjątkowo bujnymi włosami. Imię Kryspin występuje w Polsce od XIII wieku (pierwotnie we wspomnianej łacińskiej formie Crispinus), nigdy nie zyskało większej popularności, obecnie także nadawane jest bardzo rzadko.

Jaki jest mężczyzna noszący to imię? Przede wszystkim odważny, pogodny i dobry. Świetnie wie, czego chce i konsekwentnie dąży do wyznaczonego sobie celu. Ma żywiołową naturę, jest niesamowicie wygadany i niezwykle towarzyski. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Żeński odpowiednik imienia Iwo. Pochodzi z języka germańskiego. Staro-wysoko-niemieckie słowo ‚-iwa’ oznacza „drzewo cisowe”, „łuk z cisowego drewna” lub też „wierzba”. Być może jest to też bretońska forma imienia Jan, która została zapożyczona z języka greckiego. Pod wpływem łacińskim natomiast powstała forma „Iwon”.

Iwona to osoba bardzo żywiołowa, energiczna i spontaniczna. Doskonale przystosowuje się do wciąż zmieniających się warunków życia. Jest bardzo odporna na wpływy otoczenia, posiada własne zdanie i zasady, których skrupulatnie przestrzega. Jest niezwykle optymistycznie nastawiona do życia i świata, przez co ma liczne grono znajomych, a także wiernych i oddanych przyjaciół. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię męskie pochodzące od greckiego słowa ‚Nikolaos’ (‚nike’„zwycięstwo” i ‚laos‚ – „lud”). Największą popularnością cieszy się w krajach wyznających prawosławie.

Mikołaj bardzo troszczy się o sprawy finansowe i, mało tego, doskonale wie, jak o nie zadbać. Zazwyczaj bierze aktywny udział w życiu społecznym. Priorytetem jest dla niego rodzina, do której jest mocno przywiązany i za którą czuje się odpowiedzialny.

Chętnie pomaga innym, udziela wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje. Odważny, nie boi się ryzyka, ani ciężkiej pracy. Poświęca się dla idei. Życie wygodne i mało ekscytujące nie jest dla niego. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?