‘22 marca’ Imię

Modne imię:

Zachary – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa zecharja ‘Jahwe pamięta’. W Polsce pojawiło się w okresie średniowiecza, nigdy nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a obecnie nadawane jest chłopcom niezwykle rzadko, przeciętnie raz na kilka lub kilkanaście lat.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż Zachary jest walecznym mężczyzną, który zacięcie broni swoich racji, a także dobra swoich bliskich. Przede wszystkim, jest nastawiony na zrobienie wielkiej kariery i najczęściej mu się to udaje, bowiem wytrwale dąży do celu. Oczywiście, każde zadanie, którego się podejmuje, wykonuje dokładnie, z entuzjazmem, dlatego jest wzorem pracownika. Poza tym, nigdy się nie poddaje, żadne przeciwności losu nie są w stanie go załamać, gdyż zawsze wierzy w to, że może być jeszcze lepiej. Ogromną jego zaletą jest siła wewnętrzna i wiara we własne możliwości. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Zachariasz – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa zecharja ‘Jahwe pamięta’. Warto powiedzieć o tym, iż imię Zachariasz pojawiło się w Polsce już w XII wieku  i pierwotnie występowało w formie Zacharyjasz. Obecnie, nadawane jest sporadycznie i nosi je niewielu ponad 400 Polaków. Poza tym, często jest używane zamiennie z imieniem Zachary.

Oczywiście, mężczyzna o tym, imieniu jest mężczyzną bardzo dumnym, pragnącym ciągłej aprobaty i pochlebstw. Oprócz tego, niestraszne są mu żadne przeszkody życiowe, gdyż zawsze jest gotów pokonać wszystko, aby osiągnąć swój wymarzony cel. Ponadto, ma skłonności do oceniania innych z góry i zazwyczaj uważa ich za gorszych od siebie. Trzeba również powiedzieć o tym, iż Zachariasz najpierw coś robi, później myśli, a co najważniejsze nigdy nie żałuje swoich decyzji. Ogromną jego wadą jest brak obiektywizmu, bowiem na wszystko patrzy z własnego punktu widzenia, który jest zapewne najlepszy. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Kazimierz – imię starosłowiańskie, pochodzące od staropolskiego Kazimir (Kazimirz, Kazimier, Kazimiar, Kaźmir), wywodzi się od słów kazi ‘niszczy’ oraz mir ‘pokój’, a więc oznacza ‘osobę, która może zniszczyć pokój’. W związku z tym, iż imiona średniowieczne często pełniły funkcję życzeń, dlatego zapewne nosiciel tego imienia miał sprawdzić się podczas wojen, które były charakterystyczne dla tego okresu. Warto podkreślić to, iż było często noszone przez książąt z rodów Piastów i Jagiellonów. Ogromnie popularne było także w latach 30., 40. i 50. XX wieku, obecnie należy do bardzo rzadkich imion męskich.

Przede wszystkim, mężczyzna o tym imieniu jest niesamowite uparty, dlatego życie z nim nie jest łatwe. Ponadto, cechuje go ogromna ambicja, zawsze dąży do celu, musi posiadać to, co jest najlepsze i być najdoskonalszy w różnych dziedzinach, zwłaszcza w pracy. Poza tym, Kazimierz jest zadziorny, zawsze musi wyjść na jego, a co najważniejsze potrafi sobie podporządkować grupę, dlatego świetne sobie radzi na kierowniczych stanowiskach. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Bazyli – imię męskie pochodzenia późnogreckiego. Wywodzi się ono od greckiego przymiotnika basileios oznaczającego „królewski, cesarski” oraz rzeczownika basileus, oznaczającego „król, wódz, cesarz”. Inną formą imienia Bazyli jest Bazyliusz, natomiast żeńskim odpowiednikiem jest Bazyla. Imię to pojawiło się w Polsce w XIII wieku w formie łacińskiej Bazyli oraz w formie wschodniosłowiańskiej Wasyl, Wasyli(j). Kilkudziesięciu świętych nosiło to imię.

Mężczyźni o imieniu Bazyli są zdecydowanymi, śmiałymi i przedsiębiorczymi osobami, które wiedzą czego chcą i wytrwale dążą do założonych celów. Bardzo ambitni, pracowici, działają szybko i zdecydowanie, bardzo chętnie podejmują nowe obowiązki i biorą się za kolejne przedsięwzięcia. Mają zdolności przywódcze, świetnie sprawdzają się na wszelkich stanowiskach kierowniczych. Potrafią pobudzić innych do efektywnego i twórczego działania. Zawsze silnie skoncentrowani na celu. Bazyli posiada żywą inteligencję i bystry umysł, uczy się szybko nowych rzeczy, ma dobrą pamięć. Ma także skłonności do pesymizmu, dostrzega najpierw wszelkie trudności i problemy i niepotrzebnie skupia na nich uwagę.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

August – to imię o rodowodzie łacińskim, wywodzące się od przymiotnika „augustus”, odnoszącego się do cesarza i jego rodziny i oznaczającego „święty, uświęcony, natchniony, czcigodny, dostojny, wspaniały, boski, majestatyczny, poświęcony, pomyślny, wzniosły”. Przydomek „Augustus” został nadany cesarzowi Oktawianowi przez Senat rzymski w 27 r. p.n.e. Imię August używane jest w wielu krajach, w Polsce poświadczone zostało w połowie XIV wieku, a szczyt popularności osiągnęło w czasach saskich. Obecnie jest rzadko nadawane.

Augusta cechuje otwarty umysł i osobowość. Nieustannie poszukuje on nowości i doskonałości. To wszechstronny, uczony człowiek, twórczy i ambitny. Jego działania są rozsądne i zawsze wcześniej przygotowane. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?