‘1 września’ Imię

Modne imię:

Beatrycze – imię włoskiego pochodzenia, niektórzy etymolodzy uważają, iż pochodzi od łacińskiego słowa beatrix ‘przynosząca szczęście’ albo od wyrazu viatrix ‘podróżujący’. W naszym kraju pojawiło się w XVIII wieku, ale nigdy nie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Przede wszystkim, znane jest głównie za sprawą dzieł „Boska Komedia” Dantego i „Nie-Boska komedia” Krasińskiego.

Trzeba powiedzieć o tym, iż Beatrycze ma duże mniemanie o sobie, jest nieco wyniosła i zawsze nosi głowę wysoko uniesioną. Poza tym, uważa się za lepszą od innych, co lubi na każdym kroku podkreślać, choćby strojem. A, co ciekawe raczej nie jest zazdrosna, nie złości się ani nie okazuje też innych uczuć, czasami ma się wrażenie, że nosi pewnego rodzaju maskę, za którą ukrywa swe emocje. Oprócz tego, Beatrycze jest pewna siebie i przekonana o własnej nieomylności, dlatego pojęcie kompromisu jest jej obce, ponieważ ona zawsze ma rację i wie wszystko najlepiej, dlatego inni powinni jej słuchać. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Alicja – imię, którego etymologia nie jest do końca jasna. Niektórzy uważają, iż pochodzi ono od greckiego słowa alethia  ‘prawda’, które w średniowieczu zapisywane było jako alicia, ‘alitia’. Inni etymolodzy wskazują na to, iż to imię pochodzi od francuskiego słowa Aleis ‘ o szlachetnym usposobieniu’, a jeszcze inni uważają, że jest ono skróconą formą imienia Adelajda. Przede wszystkim, wielu osobom kojarzy się to imię z bajkową dziewczynką, która przeniosła się do czarodziejskiej krainy.

Na początku trzeba powiedzieć o tym, iż Alicja to silna kobieta, nie wzrusza się łatwo, trudno też na jej twarzy odnaleźć jakiekolwiek emocje, które skrzętnie ukrywa. Poza tym, jest osobą z klasą, co podkreśla swym strojem, zachowaniem i wypowiedziami. Warto też zwrócić uwagę na to, iż posiada dobre serce i nie jest w stanie wyrządzić drugiej osobie krzywdy. A, co najważniejsze nie jest typem chwalipięty, ponieważ nigdy nie mówi głośno o swoich planach czy marzeniach, tylko wytrwale dąży do ich realizacji, ale po cichu. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Donat – imię pochodzi od łacińskiego Donatus, które oznacza darowany przez Boga, podobną etymologię posiada imię Teodor oraz Bożydar. Warto podkreślić to, iż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było ono bardzo popularne, natomiast w Polsce pojawiło się dopiero w XIV wieku. Obecnie, po stuleciach zapomnienia jest na nowo odkrywane, bowiem rodzice coraz częściej nadają je swemu ukochanemu synkowi, gdyż brzmi oryginalnie.

Nie ulega wątpliwości to, że Donat to człowiek bardzo gościnny, który cieszy się z wizyty gości, nawet niezapowiedzianych. Ponadto, to życzliwa osoba, chętnie pomagająca innym w potrzebie. Z pewnością, ogromną zaletą Donata jest duże poczucie humoru, dlatego bywa duszą towarzystwa, ale tylko w zaufanym gronie przyjaciół, bowiem z natury jest mało odważny i trochę nieśmiały. A, co najważniejsze Donek posiada dobre serce, dlatego nie jest w stanie wyrządzić komuś celowo krzywdy. Jednak, gdy ktoś mu się sprzeciwia, może stać się gwałtowany i jeszcze zacieklej broni swego stanowiska, ponieważ jest nieskory do ustępowania. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

August – to imię o rodowodzie łacińskim, wywodzące się od przymiotnika „augustus”, odnoszącego się do cesarza i jego rodziny i oznaczającego „święty, uświęcony, natchniony, czcigodny, dostojny, wspaniały, boski, majestatyczny, poświęcony, pomyślny, wzniosły”. Przydomek „Augustus” został nadany cesarzowi Oktawianowi przez Senat rzymski w 27 r. p.n.e. Imię August używane jest w wielu krajach, w Polsce poświadczone zostało w połowie XIV wieku, a szczyt popularności osiągnęło w czasach saskich. Obecnie jest rzadko nadawane.

Augusta cechuje otwarty umysł i osobowość. Nieustannie poszukuje on nowości i doskonałości. To wszechstronny, uczony człowiek, twórczy i ambitny. Jego działania są rozsądne i zawsze wcześniej przygotowane. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Bronisław – imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Składa się z dwóch członów: Broni- („bronić”, „strzec”) i -sław („sława”) i mogło oznaczać „ten, kto broni sławy”.

Bronisław cieszy się dobrą sławą i opinią wśród znajomych i bliskich. Do wszystkiego dochodzi w życiu poprzez swoją ciężką, lecz spokojną pracę. Swoje zadania i obowiązki wykonuje z należytą starannością i solidnością. Zabiera się do pracy dopiero po dokładnej analizie, zaś jej efekty bada tak długo, aż będą wręcz doskonałe.

Wszystkie sukcesy, które odnosi w życiu, z pewnością nie są przypadkowe. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?