‘16 września’ Imię

Modne imię:

Korneli – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które – podobnie jak imię Korneliusz, Kornel – wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu Korneliuszy (łac. Kornelii). Etymologia samej nazwy rodu jest niejasna. Z jednej strony nazwa ta może pochodzić od łacińskiego słowa cornu, czyli „róg” lub cornus, czyli „dereń”. Z drugiej strony jest hipoteza, iż nazwa owego rzymskiego rodu może wywodzić się od nazwy pola Corne w Tusculum. W dawnych polskich dokumentach zachowały się zapiski tego imienia w formie Corneliusz (z 1402 roku) oraz spolszczone formy pochodne Kornosz, Kornasz ( z 1412 roku).

Mężczyźni o imieniu Korneli są zazwyczaj wrażliwymi i niespokojnymi osobami o introwertycznym usposobieniu. Bardzo łatwo u nich o wahania nastroju, nieuzasadnione okresy melancholii i apatii lub niespodziewane wybuchy radości i entuzjazmu. Trudno od niego wymagać równowagi wewnętrznej, spokoju i opanowania, gdyż wszelkie wydarzenia, spotkania, scysje mocno na niego wpływają. Zazwyczaj jednak, gdy nie spotykają go stresujące i trudne sytuacje, Korneli jest pogodnym, wesołym mężczyzną, który stara się być zawsze życzliwy i pomocny dla innych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Kornel – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od nazwiska rzymskiego rodu Korneliuszy (Cornelli), podobnie jak imię Korneliusz lub Korneli. Sama nazwa rzymskiego rodu nie ma jasnej etymologii – może pochodzić od łacińskiego słowa cornu, oznaczającego „róg” bądź od łacińskiego cornus, oznaczającego „dereń”. Wedle innej hipotezy nazwa rodu może pochodzić także od nazwy pola Corne w Tusculum. W dawnych dokumentach polskich imię najpierw występowało w formie Cornelius, a także w spolszczonych formach Kornosz, Kornasz.

Mężczyźni o imieniu Kornel są wrażliwymi, życzliwymi i pogodnymi osobami, zazwyczaj o optymistycznym podejściu do życia. Zawsze starają się być dobrymi i pomocnymi dla innych ludzi, zawsze spieszą z pomocą, dobrą radą. Bardzo często działają także charytatywnie, udzielają się społecznie i bezinteresownie pomagają potrzebującym. Bez wątpienia należą do szlachetnych i szczerych natur, nie kierują się własnymi korzyściami ani zyskami. Pieniądze, dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa nie jest dla niego najważniejsze. Dla niego życie to umiejętność cieszenia się chwilą, pogodne i optymistyczne podejście do wszystkiego, co nas spotyka.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Sebastian – imię męskie pochodzenia greckiego. Pochodzi ono od greckiego słowa sebastos oznaczającego „czcigodny, dostojny, wysoko postawiony, mądry”. Znaczeniowo imię to odpowiada łacińskiemu Augustus. Patronem imienia jest św. Sebastian, męczennik, rzymski oficer i pretorianin. Jest on patronem łuczników i żołnierzy.

Mężczyźni o imieniu Sebastian należą z całą pewnością do idealistów. W życiu przyświecają im szlachetne wartości i idee i to one są dla niego ważniejsze niż praktyczne, zdroworozsądkowe zachowania i postawy. Prawie każdy Sebastian ma pewną idee fixe, której oddaje swoje życie, swój czas lub która określa w wyraźny sposób jego postępowanie i postawę życiową. W imieniu tej idei będzie kłócił się, walczył, uparcie dążył do realizacji działań związanych z tą ideą. Jest Sebastian zdecydowanym, silnym wewnętrznie, ale i dobrym i łagodnym mężczyzną. Praca odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu – daje mu możliwość realizacji swoich ideałów i wewnętrznych możliwości. Gdy ma jakieś problemy emocjonalne, interpersonalne, ratuje się wówczas pracą, która pomaga mu uzyskać równowagę wewnętrzną.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Ludmiła (też Ludomiła) jest staropolskim imieniem żeńskim, składającym się z dwóch członów ‚Ludo- („ludzie”, „ludziom”) i ‚-miła’ w znaczeniu po prostu „miła”. Jej męskim odpowiednikiem jest imię Ludmił, Ludomił.

Ludmiła to osoba o wielkim sercu, choć nieco nieprzystępna. Z reguły jest bardzo nieufna, dlatego też trzeba się bardzo starać, aby móc ją do siebie przekonać. To typowa choleryczka, która rzadko zważa na to, co mówi.

Przez jej wrodzony dystans można odnieść wrażenie, że jest bardzo wyobcowana, zadufana w sobie i stroniąca od ludzi. Nic jednak bardziej mylnego. Ma w sobie naprawdę wiele ciepła, pozytywnych emocji i miłości dla drugiego człowieka. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Cyprian – to imię o rodowodzie łacińskim, wywodzące się od nazwy greckiej wyspy Cypr, do której dodano przyrostek -ianus (za jego pomocą często tworzono nazwy osobowe wyzwoleńców). Zatem „Cyprianus” oznaczało człowieka pochodzącego z Cypru, Cypryjczyka. Imię to cieszyło się sporą popularnością w okresie średniowiecza, w Polsce znane jest już od końca XII wieku. Między wiekiem XIV a XIX nadano je wielu duchownym, pisarzom i wojskowym. Obecnie rzadziej występuje.

Cyprian to mężczyzna odznaczający się szczerością i uczciwością. Zaciekle zwalcza kłamstwo i obłudę. Jest solidny i uczynny; swoje umiejętności wykorzystuje nie tylko dla siebie, ale także by pomóc innym. Jego postępowanie jest konsekwentne; wytrwale dąży do obranego celu, obierając najkrótszą drogę i nie bawiąc się w zabiegi dyplomatyczne. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?