‘18 września’ Imię

Modne imię:

Stanisław – imię pochodzenia słowiańskiego, prawdopodobnie było formą życzenia, aby człowiek, który je nosi stał się w życiu sławny. Niektórzy etymolodzy uważają, że mogło oznaczać także człowieka sławnego z bogactwa, rodu, posiadanego domu. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż jest to imię, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem i trudno byłoby wskazać okres w dziejach historii, w którym uznawane byłoby za niemodne. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, iż Stanisław do doskonały organizator, który ciągle wyręcza innych w ich obowiązkach. Przede wszystkim, cały czas coś za nich organizuje, załatwia, gromadzi. Na uwagę zasługuje fakt, że nie może on zrozumieć, dlaczego nikt nie jest mu wdzięczny za okazaną pomoc, mało tego wszyscy tylko mają jeszcze do niego pretensje, że wtrąca się w nieswoje sprawy. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Zachary – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa zecharja ‘Jahwe pamięta’. W Polsce pojawiło się w okresie średniowiecza, nigdy nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a obecnie nadawane jest chłopcom niezwykle rzadko, przeciętnie raz na kilka lub kilkanaście lat.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż Zachary jest walecznym mężczyzną, który zacięcie broni swoich racji, a także dobra swoich bliskich. Przede wszystkim, jest nastawiony na zrobienie wielkiej kariery i najczęściej mu się to udaje, bowiem wytrwale dąży do celu. Oczywiście, każde zadanie, którego się podejmuje, wykonuje dokładnie, z entuzjazmem, dlatego jest wzorem pracownika. Poza tym, nigdy się nie poddaje, żadne przeciwności losu nie są w stanie go załamać, gdyż zawsze wierzy w to, że może być jeszcze lepiej. Ogromną jego zaletą jest siła wewnętrzna i wiara we własne możliwości. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Zachariasz – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa zecharja ‘Jahwe pamięta’. Warto powiedzieć o tym, iż imię Zachariasz pojawiło się w Polsce już w XII wieku  i pierwotnie występowało w formie Zacharyjasz. Obecnie, nadawane jest sporadycznie i nosi je niewielu ponad 400 Polaków. Poza tym, często jest używane zamiennie z imieniem Zachary.

Oczywiście, mężczyzna o tym, imieniu jest mężczyzną bardzo dumnym, pragnącym ciągłej aprobaty i pochlebstw. Oprócz tego, niestraszne są mu żadne przeszkody życiowe, gdyż zawsze jest gotów pokonać wszystko, aby osiągnąć swój wymarzony cel. Ponadto, ma skłonności do oceniania innych z góry i zazwyczaj uważa ich za gorszych od siebie. Trzeba również powiedzieć o tym, iż Zachariasz najpierw coś robi, później myśli, a co najważniejsze nigdy nie żałuje swoich decyzji. Ogromną jego wadą jest brak obiektywizmu, bowiem na wszystko patrzy z własnego punktu widzenia, który jest zapewne najlepszy. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Metody – imię męskie pochodzące z języka greckiego. Imię to wywodzi się od słowa methodos, oznaczającego „metoda, sposób postępowania”. Imię to tłumaczyć można zatem jako „kroczący właściwą drogą”.

Mężczyźni o imieniu Metody są zaradnymi, ambitnymi i szlachetnymi osobami, które kierują się w życiu zdrowym rozsądkiem i obiektywnie patrzą na świat i na innych ludzi. Metody cechuje się doskonałą znajomością natury ludzkiej, dzięki czemu potrafi realnie spojrzeć na każdą sytuację, nie jest wymagający wobec innych, wybacza ludziom ich wady, słabostki i błędy. Szlachetny, tolerancyjny i wyrozumiały nie idealizuje świata ani ludzi. Wszelkie trudności, problemy i klęski traktuje jako cenne doświadczenia, które pomagają mu być mądrzejszym. Metody stawia sobie w życiu wyraźnie sprecyzowane cele i dąży wytrwale do ich realizacji, nie oglądając się na opinie i sądy innych ludzi. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, iż Metody jest pewnym siebie, nieco oschłym i nieskorym do sentymentów mężczyzną, tak naprawdę jest bardzo wrażliwy na otoczenie, na nastroje i emocje innych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Baltazar – imię męskie pochodzenia semickiego. Wywodzi się od słowa Beltszassar, oznaczającego ” niech Bel zachowa jego życie” lub „niech Bel ochroni króla”. Słowo Bel oznacza w mitologii babilońsko-asyryjskiej przydomek bogów. W Nowym Testamencie imię Baltazar nosi jeden z trzech mędrców, którzy przybyli do narodzonego Jezusa do Betlejem. W Polsce imię to występuje już w XIII wieku, w XV i XVI wieku zyskało znaczną popularność.

Mężczyźni o imieniu Baltazar należą do szlachetnych, ambitnych mężczyzn o spokojnym usposobieniu. Zawsze szczery, bezpośredni, życzliwy dla innych i prawy, można na nim polegać w każdej sytuacji i można być pewnym jego uczciwości. Baltazar jest zazwyczaj bardzo spokojny i opanowany, bywa małomówny i nieco skryty. Ma doskonały zmysł obserwacji, dzięki któremu obiektywnie i zazwyczaj bardzo trafnie ocenia zdarzenia i innych ludzi. Mężczyźni ci są często wszechstronnie uzdolnieni – mają żywą inteligencję, doskonałą pamięć, bogatą wyobraźnię. Potrafią spojrzeć na każdą sprawę obiektywnie, sprawiedliwie oceniają postawy ludzi, a w życiu kierują się zawsze szlachetnymi zamiarami.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?