‘28 września’ Imię

Modne imię:

Sylwina – imię pochodzenie łacińskiego, stanowi żeński odpowiednik imienia Sylwin, które wywodzi się od imienia Sylwiusz. Zostało one utworzone za pomocą przyrostka –inus, wskazującego na pochodzenie od kogoś lub na zdrobnienie. Trzeba powiedzieć o tym, iż to imię w naszym kraju pojawiło się dosyć niedawno, gdyż jest znane zaledwie od lat 30. XIX wieku i z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Ponadto, często mylone jest z imieniem Sylwia lub traktowane jest jako jedna z jego form.

Sylwina to kobieta bardzo aktywna, która często działa pod wpływem emocji, najpierw coś robi, później myśli, co wiąże się z przykrymi konsekwencjami dla niej, w szczególności gdy pod wpływem uczuć powie komuś coś przykrego. Przede wszystkim, później tego żałuje, ale nie można przecież cofnąć już raz wypowiedzianych słów. Nie ulega wątpliwości to, że jedną z największych jej zalet jest silna wola, ponieważ  Sylwina jest trwała w postanowieniach i wytrwale dąży do celu. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Amalia – imię pochodzenia germańskiego, będące najprawdopodobniej skrótem staroniemieckiego imienia Amagund, które pochodziło od słowa „amal”, oznaczającego „odważny, pilny, pracowity” oraz „gunt” – „walka”. Oznaczałoby zatem „ta, która zdobywa innych swą pracowitością„. Według innych hipotez imię Amalia wywodzi się od staropolskiego słowa „amelja” – ładownica, bądź od serbskiego słowa amajlija („amulet”) lub amal (”tragarz”). W Polsce imię to występuje bardzo rzadko.

Amalia to przepełniona temperamentem kobieta, lubiąca zmiany i podróże. Bardzo pociąga ją zgłębianie tajemnic wiary i okultyzmu, czemu towarzyszy skłonność do melancholii. Cechuje ją duża subtelność i kulturalny sposób bycia. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Sylwin – jest to imię pochodzące się z języka łacińskiego. Wywodzi się od innego imienia, Sylwiusz, do którego dodano przyrostek -inus, który pełnił funkcję zdrabniającą lub wskazywał na pochodzenie od kogoś. Obydwa te imiona wywodzą się od słowa „silvio”, tłumaczonego jako „leśny, dziki, zyjący w lesie”. Imię Sylwin znane jest w Polsce co najmniej od 1847 roku. Jest imieniem rzadko występującym w naszym kraju.

Sylwin wyróżnia się aktywnością i dynamizmem. Cechuje go ambicja i błyskotliwość, obdarzony jest precyzyjnym umysłem. Zawsze osiąga to, co sobie zamierzył, poświęcając na to konieczną ilość czasu. Ma naturę perfekcjonisty, boleśnie odczuwa każdą porażkę. To czuły, kochający mężczyzna, jednak czasem bywa nieco szorstki. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Katarzyna – to imię pochodzące od greckiego słowa „katharos” (czysty, bez skazy). Oznacza osobę prawą, czystą, uczciwą, dziewiczą. Do Polski trafiło za pośrednictwem języka łacińskiego. Było notowane już w XIV wieku. Było szczególnie popularne wśród królowych i księżniczek, a także zamożnych mieszczek. Obecnie także jest bardzo często nadawane.

Katarzyna choleryczne usposobienie i pobudliwą naturę, łatwo traci zimną krew. Wyróżnia się indywidualizmem i silną osobowością, bardzo niechętnie podporządkowuje się zakazom i nakazom. Sprawia wrażenie osoby dumnej i wyniosłej, jednak tak naprawdę jest niepewna i niespokojna. Jej charakter jest raczej trudny. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Wacław – dwuczłonowe imię słowiańskie zapożyczone z języka czeskiego. Wywodzi się od słów „większy” i „sława”, oznacza zatem życzenie, by nosząca je osoba zdobyła większą sławę niż jej przodkowie. Odpowiadają mu staropolskie formy Więcesław, Więcsław, Wiesław i Więcław, były one znane już w XII wieku. Natomiast forma czeska występuje od wieku XIV. Wacław to dynastyczne imię władców czeskich oraz imię rodowe Piastów Śląskich. W Polsce dawniej było popularniejsze niż obecnie.

Mężczyzna noszący to imię odznacza się szlachetnością i pracowitością. Ma wesołe, żywiołowe usposobienie oraz bystry umysł. Cieszy się sympatią otoczenia ze względu na swe poczucie humoru i radość życia. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?