‘19 października’ Imię

Modne imię:

Lucjusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które należy do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (tzw. imion właściwych, inne to Marek, Tyberiusz, Aulus, Maniusz, Gajusz, Kwintus, Publiusz, Tytus). Imię Lucjusz oznacza „dziecko urodzone o brzasku” (prima luce natus). Żeńską formą tego imienia jest Łucja.

Mężczyźni obdarzeni tym imieniem należą do osób statecznych, spokojnych i solidnych. We wszystkim co robi jest dokładny i skrupulatny. Stara się nigdy nie zaniedbać swoich obowiązków. Cechuje się także silnym poczuciem sprawiedliwości. Lucjusz jest zazwyczaj uczciwym, szlachetnym, dobrym człowiekiem, który żyje zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami i stara się zawsze bronić swoich ideałów. W życiu jest konserwatystą i tradycjonalistą – nie lubi wszelkich zmian i nowości, szanuje tradycję, dawne obyczaje. Jest również patriotą, dla którego sprawy ojczyzny i problemy najbliższej „małej ojczyzny” nie są obojętne. Niezmiernie istotne jest dla niego życie wypełnione solidną pracą, która nadaje sens naszemu istnieniu. Stara się również wychować swoje dzieci na uczciwych, sprawiedliwych i pracowitych ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię wywodzące się od germańskich słów, oznaczających „pokój” oraz „odważny, śmiały”.

Charakter Ferdynanda kształtuje jego wewnętrzny niepokój. To bardzo niepokorna dusza, pełna nieuzasadnionego lęku, strachu i napięć. Przez tą swoją wieczną bojaźliwość, sprawia wrażenie zawsze gotowego do ucieczki.

Osoba o tym imieniu to typowy introwertyk. Nieśmiały, wyobcowany, zamknięty w sobie. Trudno mu przychodzi walka z codziennością, problemy są dla niego barierą nie do pokonania. Zdarza mu się tracić kontakt z rzeczywistością. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię pochodzenia greckiego. Składa się z dwóch członów: ‚kleos’„chwała, sława” oraz ‚patros’„ojcowska, należąca do ojca” i jest tłumaczone jako „ojcowska chwała”. Patronką imienia jest św. Kleopatra, wdowa z Palestyny.

Osoba nosząca imię Kleopatra wyróżnia się poprzez swą niezwykłą ambicję i odwagę. Jej dwie skrajnie odmienne osobowości sprawiają, że jest różnie oceniana przez społeczeństwo. Z jednej strony bowiem cechuje ją rozwaga, inteligencja i wrodzona uczuciowość, z drugiej natomiast jest żądna władzy i mściwa, a czasem nawet pozbawiona zasad moralnych. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Jedno z najstarszych imion rzymskich. Wywodzi się od łacińskiego słowa ‚Paulus’ oznaczającego „mały, drobny”. Jego żeńskim odpowiednikiem jest Paula.

Paweł to osoba ceniąca w sobie życiu własną niezależność, wolność i swobodę. Kocha zmiany, nie znosi bezczynności. Cechuje go swego rodzaju wewnętrzny niepokój. Ma problemy z akceptacją rzeczywistości taką, jaka jest. Jeśli jest do czegoś przekonany, żadne kompromisy nie wchodzą w grę.

Żyje po swojemu. Mówi wprost, co myśli. Jest uparty, zawzięty i przekonany o słuszności swoich racji. Rzadko daje się przekonać do zmiany decyzji. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Pelagia – imię pochodzenia greckiego, będące żeńskim odpowiednikiem imienia Pelagiusz. Obydwa wywodzą się od słów „pelagos” – morze i „pelagios” – morski, przebywający na morzu, marynarz. Początkowo istniała jedynie męska forma tego imienia i oznaczała mężczyznę długo przebywającego na morzu. Także w Polsce zaczęto je częściej nadawać dopiero w XIX wieku. Obecnie należy do imion rzadko występujących.

Pelagia jest typową pragmatyczką, mocno stojącą obiema nogami na ziemi i jak najdalszą od bujania w obłokach. Do wszystkiego ma praktyczne podejście, jest energiczna, zaradna, dokładna i sumienna. Pragnie władzy i wpływów, w każdych okolicznościach chce być przywódczynią i imponować innym. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?