‘27 października’ Imię

Modne imię:

Manfred – imię męskie pochodzenia germańskiego, które pochodzi od połączenia słów staro-wysoko-niemieckich man, czyli „człowiek” i frid, czyli „opieka, pokój”. Imię Manfred oznacza więc „człowiek, który zapewnia pokój”. Żeńskim odpowiednikiem tego imienia jest Manfreda.

Mężczyźni o imieniu Manfred są zazwyczaj spokojnymi, opanowanymi i pogodnymi osobami, jednak potrafią wybuchnąć gniewem i kierować się negatywnymi emocjami. Można po nich zawsze spodziewać się prawdomówności i szczerości, nie lubią bardzo wszelkiej obłudy, kłamliwości, nieszczerych relacji międzyludzkich. Najważniejszą cechą charakterologiczną Manfreda jest praktycyzm i bardzo pragmatyczne podejście do życia. Będzie on zawsze twardo stąpał po ziemi i wszelkie pomysły, wartości i idee oceniał przez pryzmat ich praktycznej realizacji. Przy całym swoim pragmatycznym podejściu do wszelkich spraw nie jest Manfred mężczyzną małostkowym, nieciekawym, o wąskich horyzontach myślowych. Niezwykle istotne jest dla niego poczucie bezpieczeństwa i swojej rodzinie będzie chciał zapewnić właśnie bezpieczeństwo i dostatek. Pogodny, życzliwy, towarzyski i otwarty.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Żeński odpowiednik imienia Iwo. Pochodzi z języka germańskiego. Staro-wysoko-niemieckie słowo ‚-iwa’ oznacza „drzewo cisowe”, „łuk z cisowego drewna” lub też „wierzba”. Być może jest to też bretońska forma imienia Jan, która została zapożyczona z języka greckiego. Pod wpływem łacińskim natomiast powstała forma „Iwon”.

Iwona to osoba bardzo żywiołowa, energiczna i spontaniczna. Doskonale przystosowuje się do wciąż zmieniających się warunków życia. Jest bardzo odporna na wpływy otoczenia, posiada własne zdanie i zasady, których skrupulatnie przestrzega. Jest niezwykle optymistycznie nastawiona do życia i świata, przez co ma liczne grono znajomych, a także wiernych i oddanych przyjaciół. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Sabina – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Jego męskim odpowiednikiem jest imię „Sabin”.

Sabina to osoba o niełatwym charakterze. Gdy coś sobie postanowi, nawet nie próbuj jej od tego odwieść – daremny Twój trud! Jest bardzo zdecydowana, pewna siebie i tego, co robi. Ludzi i rzeczywistość postrzega i ocenia tylko subiektywnie. Na wszystko patrzy tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy.

Z sukcesem potrafi wykorzystać wszystkie okazje, które zsyła jej los. Zawsze zachowuje zimną krew, potrafi trzeźwo i logicznie myśleć. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Wincenty – imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa „vincens” – zwycięzca.
W Polsce, pierwsze wzmianki o Wincentym pochodzą z XIII wieku.

Wincenty to mężczyzna bardzo inteligentny i skuteczny w działaniu. Posiada intuicję. Jest dobrze zorganizowany, zaradny i cierpliwy. Zawsze dotrzymuje danego słowa.

Wincenty to tajemniczy osobnik. Posiada dar przekonywania. Wincenty często niesprawiedliwie jest postrzegany przez otoczenie jako osoba nudna, przez to że jest dość poważny. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?