Imiona dla Ciebie

Dorian – imię męskie pochodzenia greckiego. Imię to pochodzi od nazwy plemienia greckiego – Dorów. Według mitologii greckiej plemię to wywodzi swoje początki od herosa Heraklesa. Imię to zyskało pewną popularność dzięki powieści Oscara Wilde’a pt. Portret Doriana Greya. Imię to występuje w Polsce od niedawna. Mężczyźni o imieniu Dorian należą do spokojnych marzycieli i […]

Krystiana – imię żeńskie będące odpowiednikiem imienia Krystian, które ma pochodzenie grecko-łacińskie. Imię wywodzi się od łacińskiego słowa Christianus, Cristianus, które oznacza „wyznawca Chrystusa, należący do Chrystusa, chrześcijanin”.  W polskich dawnych dokumentach imię to występuje już w XIII wieku i występuje tam w formach: Krystyjana, Krzys(z)tyjana. Znane są również z pism staropolskich różne pochodne formy tego […]

Henryk – imię męskie pochodzenia germańskiego, które wywodzi się od słów Heime-rich, oznaczających „pan domu” lub „władca rodzinnego kraju”. Imię to było bardzo popularne wśród książąt i królów niemieckich i dzięki temu rozpowszechniło się ono w innych krajach europejskich. Mężczyźni o imieniu Henryk mają skomplikowany i niejednorodny charakter. Z jednej strony są skrytymi, niepewnymi siebie […]

Erwina – żeński odpowiednik imienia Erwin, które ma pochodzenie germańskie i wywodzi się od słowa irmin, oznaczającego „szanowany, czczony” lub „potężny, silny, straszny”. Wedle innej hipotezy imię Erwin pochodzi od staroniemieckich słów: heri, oznaczającego „wojsko” i wini, oznaczającego „przyjaciel” lub z połączenia słów era – honor i wini – przyjaciel. Kobiety o imieniu Erwina są zdecydowanymi, pewnymi siebie kobietami, […]

Włodzimierz – imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Imię to złożone jest z dwóch słów: Włodzi- , czyli „władać, panować” i  -mierz, któe pochodzi od starodawnego słowa mir, czyli „pokój”. Imię mogło więc oznaczać „tego, który panuje pokojowo” lub „tego, który panuje dzięki zaprowadzeniu pokoju”. Staropolską formą tego imienia jest Włodzimir. Mężczyźni o tym imieniu są odpowiedzialnymi, poważnymi […]

Twoje imię
Jakie imię wybrać?