Imiennik online ‘imię pochodzenia germańskiego’

Modne imię:

Hubert – imię pochodzenia starogermańskiego, wywodzące się od słów „hugu” – „rozum, umysł, dowcip, duch” oraz „beraht” (berth, bert) – „sławny, jaśniejący, błyszczący”. Można je więc interpretować jako „człowiek o bystrym umyśle, promieniujący, wyróżniający się rozumem i poczuciem humoru”. W Polsce występuje od XIII wieku, nie jest zbyt często używane, częściej występuje na Śląsku. Święty Hubert jest patronem myśliwych, jeźdźców i polowań.

Hubert to człowiek o bystrym i otwartym umyśle, nieustannie dążący do zdobycia i pogłębienia wiedzy, pracujący nad kształtowaniem swojego charakteru. Jest obiektywny i nie ulega wpływom innych, ma jednak dużo wyrozumiałości dla innych. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Żeński odpowiednik imienia Iwo. Pochodzi z języka germańskiego. Staro-wysoko-niemieckie słowo ‚-iwa’ oznacza „drzewo cisowe”, „łuk z cisowego drewna” lub też „wierzba”. Być może jest to też bretońska forma imienia Jan, która została zapożyczona z języka greckiego. Pod wpływem łacińskim natomiast powstała forma „Iwon”.

Iwona to osoba bardzo żywiołowa, energiczna i spontaniczna. Doskonale przystosowuje się do wciąż zmieniających się warunków życia. Jest bardzo odporna na wpływy otoczenia, posiada własne zdanie i zasady, których skrupulatnie przestrzega. Jest niezwykle optymistycznie nastawiona do życia i świata, przez co ma liczne grono znajomych, a także wiernych i oddanych przyjaciół. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię wywodzące się od germańskich słów, oznaczających „pokój” oraz „odważny, śmiały”.

Charakter Ferdynanda kształtuje jego wewnętrzny niepokój. To bardzo niepokorna dusza, pełna nieuzasadnionego lęku, strachu i napięć. Przez tą swoją wieczną bojaźliwość, sprawia wrażenie zawsze gotowego do ucieczki.

Osoba o tym imieniu to typowy introwertyk. Nieśmiały, wyobcowany, zamknięty w sobie. Trudno mu przychodzi walka z codziennością, problemy są dla niego barierą nie do pokonania. Zdarza mu się tracić kontakt z rzeczywistością. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Męskie imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów oznaczających „sława wilka”. Szczególną popularnością cieszyło się wśród panujących rodów w Austrii i Niemczech. W Polsce znane od XII wieku. Jego żeńskim odpowiednikiem jest Rudolfa i Rudolfina.

Można śmiało powiedzieć, że Rudolf posiada dwie skrajne osobowości. Jego początkowo sceptyczne nastawienie przechodzi w ostateczne przekonanie o słuszności decyzji i poglądów.

W kontaktach międzyludzkich bywa na swój sposób szorstki i nieprzystępny. W życiu kieruje się logiką i tylko w ten sposób usiłuje tłumaczyć wszystko, co go otacza. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Amalia – imię pochodzenia germańskiego, będące najprawdopodobniej skrótem staroniemieckiego imienia Amagund, które pochodziło od słowa „amal”, oznaczającego „odważny, pilny, pracowity” oraz „gunt” – „walka”. Oznaczałoby zatem „ta, która zdobywa innych swą pracowitością„. Według innych hipotez imię Amalia wywodzi się od staropolskiego słowa „amelja” – ładownica, bądź od serbskiego słowa amajlija („amulet”) lub amal (”tragarz”). W Polsce imię to występuje bardzo rzadko.

Amalia to przepełniona temperamentem kobieta, lubiąca zmiany i podróże. Bardzo pociąga ją zgłębianie tajemnic wiary i okultyzmu, czemu towarzyszy skłonność do melancholii. Cechuje ją duża subtelność i kulturalny sposób bycia. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?