Imiennik online ‘imieniny Doroty’

Modne imię:

Dorota to żeńskie imię pochodzące od greckiego słowa ‚Dorothea’ oznaczającego „dar od Boga” (‚doron’ – dar, ‚Theos’ – Bóg).

Dorota to osoba samodzielna, żyjąca po swojemu i na swój własny rachunek. Zazwyczaj trzyma się na uboczu, zajmując się sprawami, o których wie tylko krąg jej najbliższych znajomych.

Niezależna, spontaniczna, szalona. Jej poglądy i sposób życia można określić jako ponadczasowe. Żyje w swoim własnym świecie, który innym może wydawać się dziwny, lecz jej w zupełności do szczęścia wystarcza. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?