Imiennik online ‘imieniny Józefy’

Modne imię:

Józefa – żeński odpowiednik imienia Józef, które ma pochodzenie biblijne. Imię to pochodzi od patriarchy Józefa, syna Jakuba i Racheli i oznacza „niech przyda Jahwe (Bóg)”. Pierwotnie imię to jest to skróconą formą imienia Josifiasz, oznaczającego „(by) Jahwe dodał (pomnożył)”. Józefa obchodzi imieniny: 21 stycznia, 24 lutego, 20 marca, 20 maja, 22 września, 18 listopada, 7 grudnia.

Kobieta o imieniu Józefa jest typem społecznika. Lubi działać społecznie, jest zawsze aktywna w życiu społecznym najbliższej sobie okolicy. Pracę charytatywną i aktywność na rzecz poprawy stanu społecznego ludzi uważa za najbardziej szlachetną profesję. Bardzo ceni sobie wszelka pracę oraz naukę. Wśród cech ludzkich za jedną z najważniejszych uważa mądrość, gromadzi więc wokół siebie ludzi mądrych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w życie społeczeństwa i chęci niesienia pomocy potrzebującym Józefa często będzie znakomitym politykiem lub artystą zaangażowanym społecznie. Jest kobietą silną wewnętrznie, ma stałe przekonania i określone cele i wartości, ku którym dąży.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?