Imiennik online ‘imiona żeńskie staropolskie’

Modne imię:

Miłosława – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego, zbudowane z dwóch członów: miło- („miły, miłujący”) i sława. Imię oznacza zatem „miła sławie”, „miłująca sławę”. W źródłach polskich imię to pojawia się w XII wieku w formie Miłosława, inne wzmianki z XIII i XIV wieku podają formę Miełosława. Męski odpowiednik tego imienia to Miłosław.

Miłosława jest kobietą energiczną, zdecydowaną i silną wewnętrznie, a przy tym bardzo wybuchową. Łatwo u niej o wybuchy gniewu, szczególnie jeśli jest krytykowana, niesłusznie oceniana. Nie potrafi ona wysłuchać spokojnie słów krytyki, ale zawsze wówczas budzi się w niej sprzeciw. Z drugiej strony kobiety te są zdecydowane, przenikliwe, krytyczne i potrafią obiektywnie spojrzeć na siebie. Jej najważniejszą cecha jest chyba jej zaradność. Nie potrzebuje niczyjej pomocy, świetnie radzi sobie sama, a przy tym potrafi skutecznie pomóc innym ludziom, wesprzeć ich, udzielić dobrej rady, pocieszyć. Kieruje się zazwyczaj rozumem, ma bardzo zdroworozsądkowe podejście do życia, wszelkie pomysły i idee ocenia ze strony ich praktycznych realizacji.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Dąbrówka – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego. Takim mianem określano Dobrawę, czeską żonę Mieszka I. Oba imiona – Dąbrówka i Dobrawa – pochodzą od słowa dąbrowa, czyli „las dębowy”. Czeskie słowo doubrava oznacza w języku polskim dąbrowa. Wedle innej hipotezy imię Dobrawa  oznacza „dobra, czasem dobra, dosyć dobra” lub jest po prostu skróconą formą imienia Dobrosława. W kronice Thietmara (kronikarza z X wieku) Dobrawa tłumaczone jest jako „dobra”. Inną ciekawą hipotezą jest wywodzenie imienia Dobrawa od czeskiego rdzenia „dąbr”, które oznacza „ciemny”. W dawnych polskich dokumentach imię zanotowane już w XII wieku i występuje w różnych formach: Dąbrówka, Dubrowka, Dubrawka. Obecnie imię bardzo rzadko spotykane.

Kobiety o imieniu Dąbrówka są zdecydowanymi, silnymi osobowościami, które życzliwie i  bardzo serdecznie patrzą na świat i na ludzi. O takich kobietach mówimy, że są silne wewnętrznie, samodzielne, twardo stąpające po ziemi. Poradzą sobie doskonale w każdych warunkach i w każdej sytuacji i w żadnym wypadku nie będą oglądać się na pomoc innych i na silne ramię mężczyzny. Siła i zdecydowanie łączą się u niej z ogromną dobrocią, życzliwością i wyrozumiałością wobec ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Czesława – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego, które pierwotnie występowało wyłącznie w formie Czasława. Imię to złożone jest z dwóch członów: Cza-, oznaczającego „oczekiwać, spodziewać się” i -sława. Oznaczało więc ono „tę, która oczekuje sławy”. Wedle inne hipotezy cząstka Cza- jest skróconą formą członu Czści– , a zatem imię Czesława byłoby wariantem imienia Czcisława (które jednak nigdzie nie było zanotowane).

Kobiety o imieniu Czesława są zazwyczaj naturami łagodnymi, spokojnymi, opanowanymi i rozsądnymi. Kierują się w życiu zdrowym rozsądkiem i mają praktyczne podejście do życia. Bardzo łagodne, o stabilnym, stałym charakterze, nie dają się wyprowadzić z równowagi ani sprowokować do kłótni. Zawsze Czesława będzie łagodziła napięcia, śmiechem i pogodnym usposobieniem rozładowywała konflikty, a w wypadku jakichkolwiek trosk i problemów będzie nadrabiała miną i nie da poznać po sobie, że coś ją trapi. Jest ona zazwyczaj osobą wyrozumiałą, która przebacza ludziom ich nietakty, złośliwości, wypowiedziane w gniewie słowa. Czesławy są zazwyczaj osobami towarzyskimi, życzliwymi dla innych i zawsze chętnymi do pomocy.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Sławomira – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego, składające się z członów Sławo- („sława”) i -mira (mir – „pokój, spokój, dobro”). Imię mogło zatem oznaczać „sławiąca pokój” lub „ta, która zyskuje sławę dzięki pokojowemu usposobieniu”. Po raz pierwszy imię notowane w dokumentach w 1386 roku, występujące także w wariantach Sławomirz i Sławomirza. 

Kobiety o imieniu Sławomira są spokojnymi, rozsądnymi i praktycznymi osobami, które zawsze są opanowane i nigdy nie dają się wytrącić z równowagi. Bardzo praktyczne, twardo stąpające po ziemi, uparcie i konsekwentnie realizują założone cele. Każde jej działanie i każda decyzja poprzedzone są głębokim namysłem i rozważeniem wszelkich korzyści i strat. Sławomira zastanowi się nad wszystkim bardzo dokładnie zanim przejdzie do działania, nigdy nie postąpi pochopnie i pod wpływem impulsu. Dzięki refleksyjnemu usposobieniu wierzy zazwyczaj w słuszność swej sprawy, gdyż bardzo dobrze ją przemyśli i rozważy. Posiada analityczną inteligencję, która umożliwia jej skrupulatną analizę każdej rzeczy i zachowań ludzkich. W życiu lubi konkrety, zaczepienie na szczególe. Zawsze opanowana, konkretna, o zdyscyplinowanym, żywym umyśle.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Bogumiła – imię żeńskie pochodzenia staropolskiego. Składa się z dwóch członów: Bog- („Bóg”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”) i -miła. Imię oznacza więc „miła Bogu”, lecz pierwotnie mogło oznaczać „ta, której los sprzyja”. W źródłach polskich imię to występuje od XIII wieku. Męski odpowiednik imienia to Bogumił, Bogomił, Bogmił.

Kobiety o imieniu Bogumiła są naturami spokojnymi, zrównoważonymi  pogodnymi. Zawsze jest miła dla innych ludzi, przyjaźnie i pokojowo nastawiona. Dzięki pogodnemu usposobieniu ma dar łagodzenia wszelkich napięć i konfliktów. Bardzo wrażliwa, zawsze prawa i szczera, jest idealną przyjaciółką. Na Bogumile można zawsze polegać, jest lojalna i chętna do pomocy dla przyjaciół i znajomych. W towarzystwie kobiety te są zazwyczaj lubiane – dzięki życzliwemu usposobieniu i dzięki pozytywnemu stosunkowi do samej siebie. Są również bardzo tolerancyjne, potrafią zrozumieć i zaakceptować odmienne poglądy i postawy. W głębi duszy jest Bogumiła romantyczką, która tęskni za prawdziwą, szaloną miłością, ale w jej zachowaniu dostrzegamy przede wszystkim rozsądne, trzeźwe podejście do życia i do ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?