Imiennik online ‘nietypowe imię’

Modne imię:

Kryspin – to imię pochodzące z języka łacińskiego. Pierwotnie było to forma zdrobniała od imienia męskiego Crispus. Ono z kolei wywodziło się od przymiotnika tłumaczonego jako „kędzierzawy”. Było nadawane dzieciom, które urodziły się z wyjątkowo bujnymi włosami. Imię Kryspin występuje w Polsce od XIII wieku (pierwotnie we wspomnianej łacińskiej formie Crispinus), nigdy nie zyskało większej popularności, obecnie także nadawane jest bardzo rzadko.

Jaki jest mężczyzna noszący to imię? Przede wszystkim odważny, pogodny i dobry. Świetnie wie, czego chce i konsekwentnie dąży do wyznaczonego sobie celu. Ma żywiołową naturę, jest niesamowicie wygadany i niezwykle towarzyski. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Klotylda – imię o rodowodzie germańskim, wywodzące się od staroniemieckich słów hlut – „sławna, słynna” i hiltia – „walka”. Będzie zatem oznaczało osobę słynną w walce, energiczną, wojowniczą, waleczną. W Polsce występuje bardzo rzadko.

Charakter Klotyldy ma bardzo wiele wspólnego z etymologią imienia. Kobieta ta jest wojownicza, energiczna i zadziorna, przez co czasem opinia o niej jest mało pozytywna. Szybko podejmuje ona decyzje i przeprowadza rozpoznanie pola działania. Pomaga jej w tym świetna intuicja oraz znakomita znajomość natury ludzkiej; doskonale zna wady i zalety innych. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Kordian – imię to wywodzi się z polskiej tradycji romantycznej. Jego twórcą jest jeden z trzech wieszczów narodowych – Juliusz Słowacki. Nadał je bohaterowi swojego poematu romantycznego o tym samym tytule. Pierwsza sylaba imienia wywodzi się od łacińskiego „cor” – serce, umysł, uczucie, odwaga, rozum, całe zaś imię oznacza „dający serce”. Nigdy nie zyskało większej popularności, obecnie także nadawane jest bardzo rzadko.

Kordian, zgodnie z etymologią imienia, to człowiek mający serce na dłoni. Naturę ma ekstrawertyczną, jest szczery i bezpośredni, jednak pozostaje przy tym nieco tajemniczy. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Celina – imię pochodzenia łacińskiego. Badacze wskazują dwa możliwe jego źródłosłowy. Według pierwszego wywodzi się ono od słowa „caelum”, oznaczającego niebo. Z kolei według drugiego – od słowa „caecus” – ciemny, ślepy, wątpliwy. Stanowiłoby wówczas nawiązanie do rzymskiego rodu Cecyliuszów (łac. Caecilius lub Caecilianus). Imię to może być także skróconą formą imienia Marcelina. Ma ono długą historię, jednak nigdy nie udało mu się zdobyć znaczącej popularności. W Polsce występuje dopiero od XIX wieku.

Ogromnie dynamiczna, ruchliwa, niepotrafiąca usiedzieć na jednym miejscu – taka jest każda Celina. Musi pozostawać w ciągłym ruchu, tańczyć lub śpiewać. Zajmuje się wieloma sprawami jednocześnie, jednak niewiele z nich potrafi doprowadzić do końca. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Gaweł – imię, którego etymologia nie została do końca wyjaśniona. Zazwyczaj przyjmuje się, że wywodzi się ono z języka łacińskiego, od słowa „Gallus” – mieszkaniec Galii, Galijczyk lub „gallus” – kogut (w znaczeniu – zadziorny jak kogut). Inne źródła wskazują na celtyckie pochodzenie tego imienia, od słowa Galleh lub Calleh, również oznaczającego Galijczyka (od  ghas-los – „przybysz”, „obcy”). Patronem imienia jest święty Gaweł, mnich (św. Gall). W Polsce występuje od XIV wieku, a stało się szerzej znane pod wpływem wiersza Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?