Imiennik online ‘oryginalne imię męskie’

Modne imię:

Bonifacy  – imię pochodzenia łacińskiego, które posiada dwa znaczenia. Otóż, może pochodzić od słów bonum fatum ‘dobry los’ lub od bene facio ‘dobrze czynić, pomagać innym’, a wiec oznacza ono ‘dobroczyńcę’. Trzeba zaznaczyć to, iż do Polski przybyło wraz z benedyktyńskimi misjonarzami, a dziś należy do bardzo rzadkich imion męskich.

Na początku musimy wspomnieć o tym, że Bonifacy to stanowczy człowiek, zawsze dążący do realizacji swych marzeń. Nigdy nie wątpi to, że odniesie sukces w danej dziedzinie. Przede wszystkim, polega na swoim rozsądku, w podejmowaniu decyzji nie kieruje się sercem lub intuicją. Oczywiście, Bonifacy to typ perfekcjonisty, który wszystko umie wykonać najlepiej i nikt nie jest w stanie mu dorównać. Dlatego ciągle krytykuje innych, co skutkuje tym, że prawie w ogóle nie posiada znajomych, nie mówiąc już o przyjaciołach. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Hiob – imię męskie pochodzenia biblijnego, wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego ‘doświadczony, prześladowany’. Otóż, znane jest one głównie z sprawą Hioba ze Starego Testamentu, który został wystawiony przez Boga na próbę wiary za namową szatana i jej podołał, za co został wynagrodzony obficie przez Stwórcę. Trzeba także podkreślić to, iż bywa używane zamiennie z imieniem Jiob.

Na początku musimy wspomnieć o tym, iż mężczyzna o tym imieniu jest bardzo cierpliwy, nigdy nie narzeka na swój los, tylko cieszy się z tego, co posiada, bowiem uważa, że na świecie żyją ludzie, którym powodzi się gorzej niż jemu. Z pewnością, Hiob to człowiek religijny, który postępuje zawsze w zgodzie z dekalogiem i z własnym sumieniem. Poza tym, nigdy świadomie nie wyrządzi drugiej osobie krzywdy, bowiem nie jest do tego zdolny. Oczywiście, w miarę swoich możliwości pomaga potrzebującym, nie tylko finansowo, ale stara się też podnosić ich na duchu. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

 Jeremi – imię  hebrajskie, stanowi formę pokrewną imienia Jeremiasz wywodzącego się od zwrotu Jirme-jabu ‘Jahwe, podnieść mnie z nędzy i upadku’, a więc może określać ‘mężczyznę wywyższonego przez Boga’. W naszym kraju pojawiło się w dobie średniowiecza, gdzie cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem, a obecnie należy do bardzo rzadkich imion męskich.

Przede wszystkim, mężczyzna o tym imieniu jest opanowany, kiedy wymaga tego sytuacja, woli ustąpić niż wdawać się w sprzeczki. Posiada przyjacielskie usposobienie, zawsze tryska dobrym humorem, a z jego twarzy nie znika uśmiech. Warto podkreślić to, iż Jeremi jest niezwykle wrażliwy, ale za to stały w swoich uczuciach i postanowieniach. Ponadto, potrafi się przystosować szybko do nowych miejsc, nigdy nie narzeka, tylko docenia to, co posiada. Oczywiście, jego życie rodzinne upływa w harmonii, szczęściu i dostatku, gdyż Jeremi jest wzorowym mężem i ojcem, który dba o swoją rodzinę. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Radociech – imię pochodzenia słowiańskiego, które złożone jest z dwóch członów rado- ‘być zadowolonym, cieszyć się’ lub ‘troszczyć się o coś, dbać o coś’ oraz –ciech ‘cieszyć się’, w związku z czym może oznaczać ono mężczyznę cieszącego się, zadowolonego życia’. Warto podkreślić to, iż ogromnie popularne było w dobie średniowiecza, gdzie imiona spełniały funkcję magiczną. Obecnie, nadawane jest niezwykle rzadko, z tego powodu iż niewiele osób nawet wie o jego istnieniu, a także dlatego iż większość uznaje je za śmieszne, niepasujące do współczesnych czasów.

W pierwszej kolejności musimy wspomnieć o tym, iż mężczyzna o tym imieniu jest urodzonym optymistą, który zawsze wierzy w celowość swoich działań i nigdy się nie poddaje, w związku z czym najczęściej odnosi sukces. Poza tym, ma ściśle określony kodeks moralny, którego zawsze przestrzega. Przede wszystkim, chętnie pomaga słabszym, nigdy nie chce od nich nic w zamian. Warto podkreślić to, iż Radociech posiada wielkie grono przyjaciół, z którymi spędza dużo czasu. Otóż, najczęściej wspólnie uprawiają sport, w szczególności wędrują po górach. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Juliusz- imię pochodzenia łacińskiego, oznacza ‘człowieka należącego do rodu Juliuszów’. Z pewnością, należy do najpopularniejszych imion w starożytnym Rzymie. W Polsce pojawiło się w wieku XVIII, jednak uznanie zdobyło dopiero w wieku następnym oraz ogromną popularnością cieszyło się w latach 80. i 90. XX wieku.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż Juliusz to osoba bardzo energiczna, ciągle posiadająca nowe pomysły, niesamowicie kreatywna bez względu na upływający czas. Można nawet rzec, iż nigdy się on nie starzeje, jest wiecznie młody, co widać na zawsze uśmiechniętej twarzy. Przede wszystkim, kocha świat, wszystko co go otacza, dlatego nigdy nie narzeka, tylko jest wdzięczny Bogu za ogrom szczęścia, który go spotyka. Oczywiście, Juliusz musi być w ciągłym ruchu, źle znosi przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, których po prostu nie cierpi. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?