Imiennik online ‘znaczenie imienia Gotfryd’

Modne imię:

Gotfryd – to imię męskie pochodzenia germańskiego, które jest połączeniem słów Got – Bóg oraz frid – pokój. Sprawiedliwy, miłosierny, życzliwy i uczynny, niosący pokój i obronę słabszym, a ubogim opiekę i schronienie”. Imię było najbardziej popularne w dobie średniowiecza. Nadawano je głównie rycerzom. Imię to charakteryzuje osobę zdecydowaną, która wie czego chce i nie waha się w swych poglądach oraz działaniu. Zawsze przed podjęciem pewnych kroków dokładnie analizuje to co ma zrobić. Uważa że jest szlachetny i sprawiedliwy. Natomiast w otoczeniu postrzegany jest za osobę zaborczą, która bezwzględnie dąży do osiągnięcia swych celów. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?