Imiennik online ‘znaczenie imienia Mikołaj’

Modne imię:

Imię męskie pochodzące od greckiego słowa ‚Nikolaos’ (‚nike’„zwycięstwo” i ‚laos‚ – „lud”). Największą popularnością cieszy się w krajach wyznających prawosławie.

Mikołaj bardzo troszczy się o sprawy finansowe i, mało tego, doskonale wie, jak o nie zadbać. Zazwyczaj bierze aktywny udział w życiu społecznym. Priorytetem jest dla niego rodzina, do której jest mocno przywiązany i za którą czuje się odpowiedzialny.

Chętnie pomaga innym, udziela wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje. Odważny, nie boi się ryzyka, ani ciężkiej pracy. Poświęca się dla idei. Życie wygodne i mało ekscytujące nie jest dla niego. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?