Imiennik online ‘znaczenie imienia Zachary’

Modne imię:

Zachary – imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzi się od słowa zecharja ‘Jahwe pamięta’. W Polsce pojawiło się w okresie średniowiecza, nigdy nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a obecnie nadawane jest chłopcom niezwykle rzadko, przeciętnie raz na kilka lub kilkanaście lat.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż Zachary jest walecznym mężczyzną, który zacięcie broni swoich racji, a także dobra swoich bliskich. Przede wszystkim, jest nastawiony na zrobienie wielkiej kariery i najczęściej mu się to udaje, bowiem wytrwale dąży do celu. Oczywiście, każde zadanie, którego się podejmuje, wykonuje dokładnie, z entuzjazmem, dlatego jest wzorem pracownika. Poza tym, nigdy się nie poddaje, żadne przeciwności losu nie są w stanie go załamać, gdyż zawsze wierzy w to, że może być jeszcze lepiej. Ogromną jego zaletą jest siła wewnętrzna i wiara we własne możliwości. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?