Imiennik online ‘znaczenie imion’

Modne imię:

Beatrycze – imię włoskiego pochodzenia, niektórzy etymolodzy uważają, iż pochodzi od łacińskiego słowa beatrix ‘przynosząca szczęście’ albo od wyrazu viatrix ‘podróżujący’. W naszym kraju pojawiło się w XVIII wieku, ale nigdy nie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Przede wszystkim, znane jest głównie za sprawą dzieł „Boska Komedia” Dantego i „Nie-Boska komedia” Krasińskiego.

Trzeba powiedzieć o tym, iż Beatrycze ma duże mniemanie o sobie, jest nieco wyniosła i zawsze nosi głowę wysoko uniesioną. Poza tym, uważa się za lepszą od innych, co lubi na każdym kroku podkreślać, choćby strojem. A, co ciekawe raczej nie jest zazdrosna, nie złości się ani nie okazuje też innych uczuć, czasami ma się wrażenie, że nosi pewnego rodzaju maskę, za którą ukrywa swe emocje. Oprócz tego, Beatrycze jest pewna siebie i przekonana o własnej nieomylności, dlatego pojęcie kompromisu jest jej obce, ponieważ ona zawsze ma rację i wie wszystko najlepiej, dlatego inni powinni jej słuchać. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Ulryk – imię pochodzenia germańskiego, wywodzi się od słów uodal ‘majątek, dziedziczny’ i richti ‘bogaty, potężny’, a więc oznaczacza ‘człowieka pochodzącego z bogatego roku’. Ponadto jego oboczną formą jest imię Udalryk. W naszym kraju jest ono mało powszechne i nigdy nie cieszyło się większym zainteresowaniem.

Przede wszystkim, mężczyzna o tym imieniu jest rodzinnym człowiekiem, niezwykle przywiązanym do ogniska domowego. Cechuje go również wrażliwość, dlatego łatwo go zranić, zwłaszcza złym słowem. Warto zwrócić uwagę na to, iż dobrze radzi sobie w pracy, bowiem jest zaradny i przedsiębiorczy. A, co ciekawe nierzadko też prowadzi własny interes i to z powodzeniem. Na uwagę zasługuje fakt, że Ulryk jest otwartą osobą, niemającą problemów z nawiązywaniem nowych kontaktów. Poza tym, zawsze jest pogodny, uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony do świata i ludzi. Z pewnością, mężczyzna o tym imieniu nigdy nie idzie na łatwiznę, preferuje trudne rozwiązanie i podąża krętymi ścieżkami, ponieważ woli sam decydować o sobie, a nie naśladować innych. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Pudens – imię pochodzenia łacińskiego, powstałe na bazie wyrazu pospolitego pudens, -tis ‚wstydliwy, skromny, obyczajny’. Ponadto, Największym zainteresowaniem cieszyło się w Rzymie, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Należy wspomnieć o tym, iż to imię należy do jednych z najrzadszych w Polsce, gdyż nadawane jest raz na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Przyczyną tego jest m.in. to, że posiadane ono zabawne brzmienie i zwykle jest przekręcane, a dziecko, które je nosi, jest obiektem drwin.

Oczywiście, mężczyzna o tym imieniu jest bardzo uduchowiony, często medytuje i dlatego kontakt ze sprawami codziennymi bywa dla niego bolesny. Poza tym, uwielbia czytać książki, w szczególności bardzo stare o charakterze filozoficznym. Oprócz tego, Pudens kocha otaczający go świat, a także ludzi, do których nastawiony jest przyjaźnie. Niestety, bywa też naiwny i nie dopuszcza myśli, że ktoś mógłby chcieć wyrządzić mu krzywdę lub wzbogacić się jego kosztem. Dlatego często jego dobroć jest wykorzystywana przez współpracowników, którzy zrzucają na niego wykonanie części ich obowiązków. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Janina – imię będącą żeńską formą imienia Jan, które wywodzi się od hebrajskich słów Jehu ‘Jahwe’ i hannah ‘łaska”, a więc oznacza ‘człowieka cieszącego się łaską Boga’. Warto zaznaczyć, iż to imię w naszym kraju pojawiło się dosyć późno, ponieważ dopiero w XIX wieku. Obecnie cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem.

Przede wszystkim, Janina to kobieta o silnej osobowości, która zawsze potrafi postawić na swoim. Ponadto, ma własną wykreowaną wizję świata, która znacznie odbiega od oryginału. Poza tym, bez trudu pokonuje wszelkie przeszkody stojące na jej drodze, dlatego często postrzegana jest jako kobieta niezniszczalna. Z pewnością, nie zniechęca się niepowodzeniami, zawsze uparcie dąży do celu i nigdy nie przejmuje się krytycznymi uwagi na swój temat. Oprócz tego, niełatwo jest ją przekonać do zmiany swojego stanowiska, gdyż przeważnie przekonana jest o swojej nieomylności. Janina także jest bardzo wymagająca i nie znosi, gdy ktoś nie angażuje się w pełni w wykonanie jakiegoś zadania.  Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Walenty – imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa valens ‘silny, mocny’. Warto zwrócić uwagę na to, że chociaż w naszym kraju jest znane już od średniowiecza, nigdy nie cieszyło się dużą popularnością, gdyż św. Walentego przez stulecia kojarzono z patronem osób chorych i upośledzonych. Obecnie nadawane jest także rzadko, a jeżeli już to najczęściej jako drugie imię, np. po dziadku czy pradziadku.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że Walenty to człowiek sympatyczny, ale ciągle bujający w obłokach. Dlatego zazwyczaj nie reaguje na inne osoby, w zawiązku z czym aby przywrócić go do rzeczywistości, trzeba nim potrząsnąć. Ale w tym wypadku najczęściej jest tak zdezorientowany, że czasami kontynuuje rozmowę, którą wcześniej prowadził sam ze sobą. Z pewnością, Walenty jest życzliwy i zawsze chętny do pomocy innym, oczywiście udziela jej bezinteresownie. Poza tym, złości się, kiedy ktoś mu przeszkadza w medytacji, gdyż powrót do rzeczywistości jest dla niego bardzo ciężki. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?