Imię: Abraham – znaczenie imienia, imieniny, imiennicy

Jakie jest znaczenie imienia Abraham? Kiedy są imieniny Abrahama i jacy są jego znani imiennicy? Dzięki temu artykułowi poznasz odpowiedzi na te pytania.

Znaczenie imienia Abraham

Abraham – imię męskie, które prawdopodobnie pochodzi z języka akadyjskiego (dawnego chaldejskiego) i oznacza „kochaj ojca” albo „mój ojciec będzie wywyższony”. W Biblii imię to występuje najpierw w formie Abram (z hebrajskiego – „wywyższony ojciec”) i nosi je pierwszy z hebrajskich patriarchów. Zgodnie z przekazami biblijnymi Abraham był ojcem narodu żydowskiego.

Mężczyźni o imieniu Abraham należą do spokojnych, zrównoważonych i opanowanych charakterów. Cechują się usposobieniem flegmatycznym, nie wybuchają gniewem z byle powodu, nie złoszczą się i rzadko poddają się emocjom. Bardzo często Abraham dochodzi w życiu do tzw. mądrości życiowej i ceni przede wszystkim taką właśnie mądrość. Podbudowuje ją jednak zawsze wiedzą książkową, starannym wykształceniem, zainteresowaniem nauką i światem. Mężczyźni ci skłonni są do refleksji, głębokiego namysłu nad światem, sobą i naturą ludzką. Mało przy tym mówią – nie należą do elokwentnych osób o zacięciu pedagogicznym. Skryci, małomówni, nie mają skłonności do moralizowania, doradzania.

Abraham doskonale zna ludzi, ich słabości, wady i śmiesznostki i dlatego zawsze jest wobec nich wyrozumiały i pobłażliwy. Z wiekiem ta wyrozumiałość i łagodność wobec innych jeszcze bardziej wzrasta. Jest niczym prawdziwy mędrzec lub filozof, który zna ludzi, naturę, świat i dlatego nie wymaga od innych niemożliwego. Zawsze bardzo tolerancyjny wobec inności, otwarty na różnorodne postawy i poglądy. Nie potępia, nie ocenia innych, ale zawsze stara się ich zrozumieć. Najlepiej sprawdza się w pracy badawczo-naukowej. Abraham nie jest towarzyskim mężczyzną, nie lubi próżnych zabaw, spotkań z ludźmi, podczas których rozmawia się o banalnych, nieistotnych kwestiach. Lubi natomiast towarzystwo mądrych, roztropnych ludzi, mających coś interesującego do powiedzenia.

Imieniny Abrahama

Abraham imieniny może obchodzić w następujące dni: 31 stycznia, 14 lutego, 16 marca, 15 czerwca, 16 sierpnia, 6 grudnia oraz 19 grudnia.

Znani imiennicy

  • Abraham Cwi Dawidowicz – polski kompozytor o żydowskich korzeniach;
  • Abraham Flaks – rabin pochodzenia rosyjskiego, Naczelny Rabin Krakowa w latach 2005 – 2006;
  • Abraham Lincoln – szesnasty prezydent USA;
  • Abraham Maslow – amerykański psycholog, twórca słynnej teorii hierarchii (piramidy) potrzeb;
  • Ibahin ibn Jakub – podróżnik żydowski, żyjący w X wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *