‘27 grudnia’ Imię

Modne imię:

Cezary – imię męskie pochodzenia łacińskiego, którego etymologia nie została do końca określona. Według jednej koncepcji, ma się ono wywodzić od słowa caedere (ciąć, wycinać) i oznaczać „wycięty z łona matki” (stąd też wywodziłoby się pojęcie „cesarskie cięcie”). Inna hipoteza zakłada, że imię to ma swój początek w słowie caesaries, oznaczającego „czupryna, długie włosy, kędzierzawy”. Przydomek taki nadano najpierw Gajuszowi Juliuszowi, który był… łysy, później imię to stało się tytułem panujących w Imperium Rzymskim. W Polsce znane jest od końca XIV wieku, początkowo w formie Cezar. natomiast właściwa forma Cezary używana jest od wieku XV. Obecnie nadawane jest nieco rzadziej.

Mężczyzna noszący to imię ma silny, zrównoważony charakter o dobrych, trwałych cechach, takich jak pracowitość, chęć pogłębiania wiedzy, uczciwość, chęć doskonalenia. Jest ambitny i przedsiębiorczy, szybko i łatwo osiąga sukces. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?