‘22 sierpnia’ Imię

Modne imię:

Zygfryd – imię męskie pochodzenia germańskiego. Pochodzi od połączenia słów sigu, oznaczającego „zwycięstwo” i fridu, oznaczającego „opiekę”. Imię oznacza więc tego, który zapewnia bezpieczeństwo swoim podopiecznym. W Polsce imię to znane jest od średniowiecza i występowało w różnych formach, m.in. Zebrzyd, Zybrzyd, Zewrzyd, Zywrzyd. Żeński odpowiednik tego imienia to Zygfryda.

Mężczyźni o tym imieniu są bardzo energiczni i ruchliwi. Cechuje ich duża ruchliwość, dynamiczność i ciągłe gonienie za nowymi projektami. Za tymi cechami charakteru może iść pewna niestałość, niesolidność i chwiejność. Mężczyźni ci będą często gonić za niemożliwymi do realizacji projektami, a wszelkie, nawet niewielkie, przeszkody zniechęcają ich i sprawiają, iż porzucają to, co zaczęli robić. Zygfryd bardzo ceni swą niezależność, a przy tym jest zawsze szczery i otwarty. Nie waha się powiedzieć najokrutniejszej nawet prawdy, zawsze powie, co mu leży na sercu, przez co niejednokrotnie bywa przykry. Jest bardzo pewny siebie i niewiele rzeczy potrafi zachwiać tę pewność. Nigdy jednak nie jest dwulicowy ani wyrachowany.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Cezary – imię męskie pochodzenia łacińskiego, którego etymologia nie została do końca określona. Według jednej koncepcji, ma się ono wywodzić od słowa caedere (ciąć, wycinać) i oznaczać „wycięty z łona matki” (stąd też wywodziłoby się pojęcie „cesarskie cięcie”). Inna hipoteza zakłada, że imię to ma swój początek w słowie caesaries, oznaczającego „czupryna, długie włosy, kędzierzawy”. Przydomek taki nadano najpierw Gajuszowi Juliuszowi, który był… łysy, później imię to stało się tytułem panujących w Imperium Rzymskim. W Polsce znane jest od końca XIV wieku, początkowo w formie Cezar. natomiast właściwa forma Cezary używana jest od wieku XV. Obecnie nadawane jest nieco rzadziej.

Mężczyzna noszący to imię ma silny, zrównoważony charakter o dobrych, trwałych cechach, takich jak pracowitość, chęć pogłębiania wiedzy, uczciwość, chęć doskonalenia. Jest ambitny i przedsiębiorczy, szybko i łatwo osiąga sukces. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Tymoteuszimię pochodzące z języka greckiego. Wywodzi się od słów: thymos – życie, serce, duch, dusza, myśl, męstwo, odwaga, gniew oraz theos – Bóg, lub bardziej prawdopodobna wersja: time – szacunek, cześć religijna połączona z bojaźnią. Oznacza zatem mężczyznę czczącego Boga, którego przepełnia duch Boży, który jest Bogiem silny, odważny, lub bogobojnego, pełnego czci i pokory wobec Boga.
Tymoteusz to osoba pełna werwy i humoru, energiczna, pełna radości życia i z bogatą wyobraźnią. Jest zadowolona z siebie i ma poczucie własnej wartości, a przy tym wytrwale dąży do obranego celu. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?