Imiennik online ‘imię dla chłopczyka’

Modne imię:

Karol – imię męskie pochodzenia frankijskiego. Wywodzi się od słowa charal, carl, oznaczającego „mąż, mężczyzna”. Wedle skandynawskiego znaczenia imię to oznacza „człowiek prosty, chłop”. Co ciekawe, od imienia Karola Wielkiego, króla Franków i cesarza Imperium Rzymskiego, wywodzą się takie słowiańskie słowa jak czeskie kral, rosyjskie korol i polskie król.

Mężczyźni o imieniu Karol są zdecydowanymi, dynamicznymi osobami o władczych skłonnościach i dużej ambicji. Uwielbiają rządzić, wydawać rozkazy, podejmować decyzje, kierować pracą innych ludzi i świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych. Ta ciągła chęć władania i rządzenia przydaje się może w życiu zawodowym, ale bywa uciążliwa w kontaktach z innymi. Karol nie będzie chciał nigdy podporządkować się woli i decyzji innych ludzi, na każdą sprawę będzie patrzył ze swojej, silnie subiektywnej pozycji. Brakuje mu także wyrozumiałości wobec ludzkich słabości, wad i niedoskonałości. Nie jest skłonny do współczucia innym, empatycznego wczuwania się w emocje i samopoczucie innych osób. Zawsze pełen energii i zdecydowania, wciąż stawia sobie nowe cele.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Makary – imię męskie pochodzenia greckiego. Imię to pochodzi od greckiego słowa makarios, które oznacza „szczęśliwy”. To samo znaczy imię łacińskie Feliks i imię polskiego pochodzenia Szczęsny.

Mężczyźni o imieniu Makary posiadają tajemniczą i niejednoznaczną osobowość. Z jednej strony są oni niezwykle łagodnymi, wyrozumiałymi osobami, podatnymi na wpływy innych, którzy nie potrafią zdecydowanie sprzeciwić się komuś, a z drugiej strony wyczuwa się w nich siłę, zdecydowanie i pewność tego, co robią. Makarego cechuje przede wszystkim ogromna łagodność i życzliwość wobec innych ludzi. Nie są oni zdolni do złośliwości, przewrotności, za wszelką cenę starają się nie krzywdzić innych i nie sprawiać im przykrości. Zawsze skłonni do wybaczenia, zapomnienia uraz i przykrości, złagodzenia napięcia i znalezienia nici porozumienia. Wyzbyci są egoizmu i chęci posiadania czegokolwiek, a jednocześnie jasno i wyraźnie wiedzą, czego chcą w życiu i do czego dążą. Bez wątpienia można określić Makarego jako szlachetnego, mądrego i wspaniałomyślnego człowieka, który kieruje się w życiu wielkimi wartościami, a nie zwraca uwagi na ludzkie słabostki i wady.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Bazyli – imię męskie pochodzenia późnogreckiego. Wywodzi się ono od greckiego przymiotnika basileios oznaczającego „królewski, cesarski” oraz rzeczownika basileus, oznaczającego „król, wódz, cesarz”. Inną formą imienia Bazyli jest Bazyliusz, natomiast żeńskim odpowiednikiem jest Bazyla. Imię to pojawiło się w Polsce w XIII wieku w formie łacińskiej Bazyli oraz w formie wschodniosłowiańskiej Wasyl, Wasyli(j). Kilkudziesięciu świętych nosiło to imię.

Mężczyźni o imieniu Bazyli są zdecydowanymi, śmiałymi i przedsiębiorczymi osobami, które wiedzą czego chcą i wytrwale dążą do założonych celów. Bardzo ambitni, pracowici, działają szybko i zdecydowanie, bardzo chętnie podejmują nowe obowiązki i biorą się za kolejne przedsięwzięcia. Mają zdolności przywódcze, świetnie sprawdzają się na wszelkich stanowiskach kierowniczych. Potrafią pobudzić innych do efektywnego i twórczego działania. Zawsze silnie skoncentrowani na celu. Bazyli posiada żywą inteligencję i bystry umysł, uczy się szybko nowych rzeczy, ma dobrą pamięć. Ma także skłonności do pesymizmu, dostrzega najpierw wszelkie trudności i problemy i niepotrzebnie skupia na nich uwagę.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Sebastian – imię męskie pochodzenia greckiego. Pochodzi ono od greckiego słowa sebastos oznaczającego „czcigodny, dostojny, wysoko postawiony, mądry”. Znaczeniowo imię to odpowiada łacińskiemu Augustus. Patronem imienia jest św. Sebastian, męczennik, rzymski oficer i pretorianin. Jest on patronem łuczników i żołnierzy.

Mężczyźni o imieniu Sebastian należą z całą pewnością do idealistów. W życiu przyświecają im szlachetne wartości i idee i to one są dla niego ważniejsze niż praktyczne, zdroworozsądkowe zachowania i postawy. Prawie każdy Sebastian ma pewną idee fixe, której oddaje swoje życie, swój czas lub która określa w wyraźny sposób jego postępowanie i postawę życiową. W imieniu tej idei będzie kłócił się, walczył, uparcie dążył do realizacji działań związanych z tą ideą. Jest Sebastian zdecydowanym, silnym wewnętrznie, ale i dobrym i łagodnym mężczyzną. Praca odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu – daje mu możliwość realizacji swoich ideałów i wewnętrznych możliwości. Gdy ma jakieś problemy emocjonalne, interpersonalne, ratuje się wówczas pracą, która pomaga mu uzyskać równowagę wewnętrzną.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Mariusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego, starorzymskiego. Pochodzi ono od nazwy rzymskiego rodu Mariuszów lub – wedle drugiej hipotezy – od imienia boga wojny Marsa. W Polsce imię to znane jest od XIII wieku. Obce formy tego imienia to Mario, Marius, Marij.

Mężczyźni o imieniu Mariusz są energicznymi, dynamicznymi i zaradnymi osobami. Odznaczają się dużą ruchliwością i aktywnością i lubią gdy dzieje się wokół nich wiele i gdy sami mogą uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach. Do pełnego szczęścia potrzebują być tam, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy. Muszą działać, doradzać, wtrącać się, brać udział w podejmowaniu decyzji, brać odpowiedzialność za pewne przedsięwzięcia, by mogli czuć, że są potrzebni i że się spełniają. Do tego jest Mariusz zazwyczaj osobą pracowitą, przedsiębiorczą. Świetnie sprawdzają się jako organizatorzy, twórcy projektów i kampanii. Bardzo często mężczyźni ci interesują się teatrem, sztuką, tańcem, a gdy uda im się połączyć te pasje z pracą zawodową, wówczas są niezastąpionymi pracownikami. W szczególności lubią podejmować się zadań, za które ponoszą wielką i samodzielną odpowiedzialność – to daje im poczucie ważności i podnosi w ich oczach wartość pracy zawodowej.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?