Imiennik online ‘imię skandynawskie’

Modne imię:

Dagnaimię pochodzenia skandynawskiego. Jest spolszczoną formą imienia Dagny, wywodzącego się z połączenia słów dag „dzień” i ny „nowy”. Tradycyjnie nadawane było dziewczynkom urodzonym o świcie, oznacza ono bowiem  “dziecko nowego dnia”. Według niektórych danych, być może jest to funkcjonujące samodzielnie zdrobnienie imienia Dagmara.
Do Polski przybyło wraz z Dagny Juel-Przybyszewską, barwną postacią świata artystycznej cyganerii. Podobnie jak ona, każda Dagna to osoba nietuzinkowa, oryginalnie się ubierająca, zgodnie z własnym stylem. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Olaf – jest to imię pochodzenia skandynawskiego. W pierwotnej formie brzmiało Aslaf,  Oslaf. Wywodzi się od słów As (bóstwo skandynawskie) oraz laf (słowo, które przekształciło się w angielskie love, czyli „miłość”). Imię to może oznacza: „umiłowany przez bogów” albo „ten, który miłuje bogów”. Według innych źródeł Olaf to „syn starego człowieka”. Osoba raczej skryta i małomówna. Jest zachłanna i dąży do podporządkowania sobie wszystkiego. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Olga, geneza imienia nie jest dokładnie potwierdzona, jedne źródła podają iż wywodzi się z germańskich plemion zamieszkujących Skandynawię, a inne źródła podają, że to imię pochodzenia starorosyjskiego. Nie bacząc na pochodzenie, imię oznacza: szczęśliwa, zdrowa, pełna życia.

Imię Olga nie charakteryzuje kobiety stałej w uczuciach – często się zakochuje, ale rzadko o tym rozmawia. Nie jest kobietą rozrzutną, ani też nadmiernie skąpą. Za mąż wychodzi tylko z miłości. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Imię pochodzenia skandynawskiego. Na podstawie języka staroruskiego zostało przekształcone ze słowa „Ingwar”. Składa się z dwóch cżłonów: „Ing-„, które wywodzi się od jednego z germańskich bogów, oraz staro-wysoko-niemieckiego „wart”, oznaczającego „stróż, pasterz”.

Osoby noszące imię Igor są osobami bardzo tajemniczymi i zamkniętymi w sobie. Żyją w swoim własnym świecie, nie dopuszczając do niego nikogo. Bardzo cenią sobie spokój, nie znoszą codziennej bieganiny i szarości. Stronią od ludzi. Najlepiej czują się w swoim własnym towarzystwie, gdzieś w otoczeniu zieleni, gdzie nikt nie zakłóca ich przestrzeni życiowej. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?