Imiennik online ‘imiona biblijne’

Modne imię:

Eliasz – imię pochodzące z języka hebrajskiego, wywodzi się od słowa Elijahu, które znaczy „Jahwe jest Bogiem moim”. Przede wszystkim, to imię jest znane z Biblii, bowiem nosiło je dwóch proroków ze Starego Testamentu. Poza tym, w Polsce prawdopodobnie było już używane w późnym średniowieczu, ponieważ pierwsze zapiski na jego temat datowane są w wieku XIII. Obecnie, nosi je co najmniej 1000 panów w różnym wieku.

Warto zwrócić uwagę na to, że mężczyźni o tym imieniu są bardzo spokojni, opanowani, w związku z czym trudno ich zdenerwować, gdyż w każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej, zachowują zimną krew i nie podejmują decyzji pod wpływem emocji. Eliasz to także bardzo uczuciowa osoba, wrażliwa na krzywdę innych, dlatego rewelacyjnie się sprawdza w roli psychologa, bowiem potrafi słuchać ludzi i chętnie udziela im pomocy. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Elżbieta – żeńskie imię biblijne, wywodzące się z języka starohebrajskiego (semickiego), w którym słowo „elzeba” lub „eliszeba” oznaczało „Bóg moją doskonałością” albo „Bóg moją przysięgą”. Jest jednym z najstarszych imion, które nadawane są do dziś. W Europie pojawiło się wraz z chrześcijaństwem, w Polsce było poświadczone już od XIII wieku. Niezmiennie należy do grupy imion bardzo popularnych, także w innych krajach. Nazywane jest imieniem królewskim, gdyż nosiło je około 50 władczyń, było także rodowym imieniem Jagiellonów.

Elżbieta jest osobą pełną klasy, dystynkcji, elegancji i kultury osobistej. To silna indywidualistka, pewna siebie i swoich pragnień, potrafiąca nadawać ton w swym otoczeniu. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Mateusz – jest to imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzące się od imienia Matanjah, Matisyahu oznaczającego „dar od Boga”, „dar od Jahwe”. Jest popularne od ery chrześcijańskiej. Do Polski trafiło za pośrednictwem języka łacińskiego i było używane już w połowie XII wieku. Warto nadmienić, że do XVI wieku w języku polskim nie było rozróżnienia na imiona Maciej i Mateusz.

Mateusz jest to osoba niezwykle dynamiczna, wyróżniająca się ruchliwością i ciekawością świata. Cechuje go niezwykła odpowiedzialność, prawdomówność i sprawiedliwość. Z żelazną konsekwencją realizuje podjęte działania, nie zmienia decyzji i nigdy nie łamie danego słowa. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Jakub to imię o pochodzeniu hebrajskim. Jaaqob, co tłumaczy się dwojako: „zesłany by karać nas za nasze grzechy” lub „ten, którego Bóg ochrania”. Imię to znane było już w świecie starożytnym – w Mezopotamii w brzmieniu Ja-ah-qu-ub-el i w Egipcie Ja’qob-hr. Łączone jest też czasem z arabskim słowem „jakub” – nagórnik. Biblijna geneza imienia wywodzi je od słowa aqeb – “pięta”; według księgi Genesis podczas porodu Jakub trzymał za piętę swego brata bliźniaka, Ezawa. Imię to cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, a także i w Polsce. Dość powiedzieć, że od 2000 roku najwięcej noworodków płci męskiej otrzymało imię Jakub (dane do 2008 roku).

Mężczyzna noszący to imię jest odważny i dynamiczny. Cechuje go duża ambicja i wiara we własne możliwości, intuicję i wszechstronne talenty. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?