Imiennik online ‘imiona męskie greckie’

Modne imię:

Euzebiusz – imię męskie pochodzenia greckiego, które pochodzi od słowa oznaczającego „bogobojny, święty”. Imię nie należy u nas do bardzo popularnych.

Mężczyźni o imieniu Euzebiusz należą do cierpliwych, spokojnych i systematycznych osób o skłonnościach introwertycznych. Bardzo opanowani, łagodni i zrównoważeni w każdej sytuacji. Ich najważniejszymi cechami są skrupulatność i wytrwałość, dzięki którym świetnie radzą się z pracami wymagającymi systematyczności i dokładności. Swoje obowiązki zawsze wypełniają solidnie i dokładnie, będą nawet robić więcej niż się od nich wymaga. Mają bardzo silne poczucie obowiązkowości – solidne wykonywanie powierzonych im zadań to dla nich sprawa honoru. Bardzo skrupulatny, dokładny o analitycznej inteligencji, świetnie sprawdzi się w zawodach adwokata, nauczyciela, farmaceuty, natomiast będzie miał trudności w wypadku zawodów wymagających kreatywności, spontaniczności, oryginalności. Euzebiusz nie lubi u innych ludzi lekceważącego i niedbałego podejścia do pracy, roztargnienia, impulsywności i spontaniczności. Lubi jasne, sprecyzowane sytuacje, a unika dwuznacznych, skomplikowanych spraw i związków.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Makary – imię męskie pochodzenia greckiego. Imię to pochodzi od greckiego słowa makarios, które oznacza „szczęśliwy”. To samo znaczy imię łacińskie Feliks i imię polskiego pochodzenia Szczęsny.

Mężczyźni o imieniu Makary posiadają tajemniczą i niejednoznaczną osobowość. Z jednej strony są oni niezwykle łagodnymi, wyrozumiałymi osobami, podatnymi na wpływy innych, którzy nie potrafią zdecydowanie sprzeciwić się komuś, a z drugiej strony wyczuwa się w nich siłę, zdecydowanie i pewność tego, co robią. Makarego cechuje przede wszystkim ogromna łagodność i życzliwość wobec innych ludzi. Nie są oni zdolni do złośliwości, przewrotności, za wszelką cenę starają się nie krzywdzić innych i nie sprawiać im przykrości. Zawsze skłonni do wybaczenia, zapomnienia uraz i przykrości, złagodzenia napięcia i znalezienia nici porozumienia. Wyzbyci są egoizmu i chęci posiadania czegokolwiek, a jednocześnie jasno i wyraźnie wiedzą, czego chcą w życiu i do czego dążą. Bez wątpienia można określić Makarego jako szlachetnego, mądrego i wspaniałomyślnego człowieka, który kieruje się w życiu wielkimi wartościami, a nie zwraca uwagi na ludzkie słabostki i wady.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?