Imiennik online ‘imiona meskie’

Modne imię:

Waldemar – imię męskie pochodzenia germańskiego, wywodzące się od słowa oznaczającego „sławny władzą”, „ten, który jest sławny przez swoje panowanie”. Imię w Polsce znane już w średniowieczu, dużą popularność zyskało na początku XX wieku za sprawą postaci o tym imieniu w książce „Trędowata” Heleny Mniszkówny.

Mężczyźni o tym imieniu są samodzielnymi, niezależnymi i rozsądnymi osobami, konsekwentnie dążącymi do realizacji swoich celów. Waldemar zawsze dobrze wie, czego chce w życiu, a dzięki swojemu uporowi udaje mu się osiągnąć to, czego pragnie. Ma bardzo praktyczne podejście do życia, dzięki czemu świetnie wciela wszelkie plany i projekty w życie. Uparty, niezależny, nie lubi, gdy mu ktoś rozkazuje albo próbuje nim kierować. Mężczyźni ci są trudnymi przeciwnikami, gdyż po każdej porażce wstają na nogi i mocniejsi zaczynają walkę od początku. Nie lubią postępować według schematów i kroczyć utartymi ścieżkami. Trudno im dostosować się do innych ludzi, a innym trudno dowieść Waldemarowi, że się myli, że popełnił błąd, gdyż uparcie będzie trwał przy swoim.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Marcisław – imię męskie pochodzenia staropolskiego. Powstało z dodania końcówki –sław (popularnej w imionach słowiańskich) do imienia Marcin. Samo imię Marcin pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „należący do Marsa”. Imię Marcisław notowane jest w polskich dokumentach od 1374 roku.

Mężczyźni o imieniu Marcisław cechują się zazwyczaj introwertyczną naturą. Mają skłonność do zamykania się w sobie, do izolowania się od kontaktów towarzyskich. Lubią samotność i najlepiej czują się sami ze sobą. Bywają przy tym niepewni siebie, nieśmiali i bardzo skromni. Nie należą z pewnością do przebojowych, dynamicznych mężczyzn, grających pierwsze skrzypce w towarzystwie. Marcisław będzie raczej na uboczu przyglądał się zdarzeniom niż brał w nich udział. Spokojny, zrównoważony, małomówny, wycofany. Nie lubi towarzyskich spotkań, nie lubi także pracować w zespole, woli samodzielnie i w spokoju wykonywać swoje zadania. Unika wszelkich zatargów, kłótni, konfrontacji. Marcisław należy do tych mężczyzn, którzy nie są od razu zauważani przez kobiety, ale i oni sami nie narzucają się nigdy osobom płci przeciwnej. Obserwują, czekają, wyciągają wnioski i intensywnie myślą.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Anastazy – imię męskie pochodzenia greckiego. Imię to pochodzi od słowa oznaczającego „zmartwychwstanie, wskrzeszenie”. Żeńskim odpowiednikiem jest imię Anastazja. Imię Anastazy notowane jest w dokumentach polskich już w XII wieku w formach Anastazy i Anatazy.

Mężczyźni o imieniu Anastazy mogą cechować się dwoistością usposobienia. Raz będą flegmatycznymi, spokojnymi i mało dynamicznymi osobami, nie ulegającymi silnym namiętnościom, innym razem, w innych okolicznościach będą dynamiczni, przedsiębiorczy i bardzo uczuciowi. Możemy również spotkać się z Anastazym, który obdarzony będzie jedynie biegunem flegmatycznym lub jedynie biegunem dynamicznym. Natomiast zawsze mężczyzna o tym imieniu będzie obiektywny i sprawiedliwy. Ze spokojem i chłodnym umysłem będzie obserwował i oceniał innych ludzi, zdarzenia i koleje losu. Bardzo wrażliwy na wszelkie przejawy niesprawiedliwości społecznej. Anastazy należy do osób towarzyskich, podświadomie będzie otaczał się osobami, na które może wywrzeć jakiś wpływ. Choć rzadko to pokazuje, jest bardzo uczuciowy i potrzebuje, by go kochano i okazywano mu czułość. Potrzebuje wokół siebie osób mu życzliwych, opiekuńczych, nie lubi kłótni, polemik i zdystansowanych kontaktów.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Krystian – imię męskie pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od łacińskiego słowa Christianus, Cristianus, które oznacza „chrześcijanin, wyznawca Chrystusa, należący do Chrystusa”. Od tego samego słowa wywodzi się imię – lub dla niektórych inna forma imienia Krystian – Chrystian.

Mężczyźni o imieniu Krystian są przedsiębiorczymi, pilnymi i starannymi osobami, zawsze sumiennie wykonującymi swoje zadania i zobowiązania. Patrząc na Krystiana, ma się wrażenie, iż dobrze się czuje w swojej skórze. Osoby te cenią bardzo naukę, wiedzę, dochodzenie do mądrości. Łącząc te zamiłowania z pilnością, pracowitością i skrupulatnością, mężczyźni ci są świetnymi wykładowcami, profesorami, a także wysokimi urzędnikami, głównymi księgowymi. Inną naczelną cechą Krystiana jest jego uczciwość. Zawsze kieruje się w życiu tą wartością, nigdy nie oszukuje, nie kłamie, momentami bywa nawet zbyt szczery, co innym ludziom nie sprawia przyjemności. Mężczyźni ci są ekstrawertykami, lubią towarzystwo innych ludzi i są bardzo wrażliwi na krzywdę innych. Najlepiej czują się, gdy mogą działać – wówczas ujawnia się ich przedsiębiorczość, pilność i pracowitość.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Chrystian – imię męskie pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od łacińskiego słowa Christianus, Cristianus oznaczającego „chrześcijanin, wyznawca Chrystusa”. Wedle niektórych  źródeł jest to inna forma imienia Krystian.

Mężczyźni o imieniu Chrystian są wrażliwymi naturami o ciekawej, bogatej osobowości. Interesują się przede wszystkim swoim światem wewnętrznym oraz światem myśli i marzeń. Introwertycy o bogatych zainteresowaniach i pasjach, pełni wewnętrznej energii i blasku. Najistotniejsze są dla nich wiedza, nauka, świat wyobraźni i marzeń. Czasem patrząc na Chrystiana, ma się wrażenie, iż jest nie z tego świata, pogrążony w swoich myślach i marzeniach, a zewnętrznemu światu udzielający minimum uwagi. Krystian należy do bardzo ambitnych osób, zależy mu na tym, by osiągnąć w życiu wiele. Nigdy natomiast nie będzie chciał odnosić sukcesów dla poklasku czy uznania innych, ale dla własnej satysfakcji i poczucia spełnienia. Jedynie w kontaktach z płcią przeciwną zależy mu na sprawieniu dobrego wrażenia, na olśnieniu partnerki. Stara się bardzo zrobić na kobiecie bardzo dobre wrażenie, ale w miłości bywa zaborczy i dąży do dominacji w związku.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?