Imiennik online ‘ładne imiona żeńskie’

Modne imię:

Marcjanna – imię żeńskie, które jest odpowiednikiem imienia Marcjan. Imię to pochodzi z języka łacińskiego, od słowa Martius, które oznacza „należący do Marsa, poświęcony Marsowi”.

Kobiety o imieniu Marcjanna cechują się interesującą osobowością i zdecydowanym charakterem. Wiedzą, czego chcą w życiu i dążą wytrwale do realizacji swoich celów. Nie boją się żadnych nowych wyznań, trudnych zadań lub wymagających przedsięwzięć. Dla Marcjanny nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki wytrwałości i inteligencji można według niej osiągnąć wszystko. Często będzie podejmować się takich zadań, które dla innych są niewykonalne po to, by pokazać sobie i innym, że poradzi sobie w każdej sytuacji i z każdym zadaniem. Silna intuicja znacznie pomaga jej w życiu, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dzięki zaufaniu do intuicji podejmuje zazwyczaj dobre decyzje, potrafi przeniknąć charakter i zachowania ludzi z jej otoczenia. Potrafi postępować z ludźmi, wie, jak podejść do każdej osoby, by ją zyskać i udobruchać. Ta cecha w połączeniu ze zdecydowaną i silną wolą sprawia, iż świetna z niej szefowa, zarządzająca pracą wielu ludzi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Waleria – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, utworzone od nazwy rodu Waleriuszy. Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Walery. Inne źródła wywodzą to imię od łacińskiego przymiotnika valens, oznaczającego „mocny, silny, zdrowy„.

Kobiety o imieniu Waleria należą do osób spokojnych, zrównoważonych i rozsądnych. Są przede wszystkim indywidualistkami, niezależnymi i wolnymi osobowościami, które postępują w zgodzie ze swoimi wartościami i nie oglądają się na opinie innych. Konsekwentnie dążą do wyznaczonego sobie celu, pokonując trudności i podnosząc się po porażkach. Waleria jest bardzo pomysłowa, posiada twórczą, bogatą wyobraźnię, inspirują ją inni ludzie, wydarzenia, świat i natura. Brak jej przy tym pewności siebie, a patrząc na nią widzimy bardzo wrażliwą i delikatną osobę. Miłość i uczucia traktuje bardzo poważnie. Potrzebuje w życiu towarzysza, który będzie z nią na dobre i na złe, gdyż ciężko znosi samotność. Jednocześnie jeśli czuje, iż partner chce ją sobie podporządkować, wycofuje się i woli znów samotnie kroczyć przez życie.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Leokadia – imię żeńskie pochodzenia greckiego, żeński odpowiednik imienia Leokadiusz. Imię to utworzone zostało z wyrazu laós (leos) oznaczającego „lud” oraz wyrazu kedos (kados) oznaczającego „troska”. Samo imię można tłumaczyć zatem jako „troszcząca się o lud”.

Kobiety o imieniu Leokadia należą do osób o usposobieniu cholerycznym i bardzo dynamicznym. Lubią, gdy dzieje się dużo wokół nich, gdy mogą robić kilka rzeczy jednocześnie. Bardzo ruchliwe, energiczne, wszędzie ich pełno. Bywają kapryśne i cechuje je zmienne usposobienie – często przechodzą od euforycznej radości, zadowolenia do zniechęcenia i depresyjnego smutku. Trudno z tego powodu przewidzieć ich zachowania i reakcje. Leokadia nie lubi przede wszystkim nudy i monotonii, do życia potrzebuje ciągłych zmian, nowych, ożywczych wydarzeń i znajomości. Bardzo towarzyska, nie wyobraża sobie życia bez ciągłych spotkań z innymi ludźmi, bez nowych znajomości i wspólnych inicjatyw. Jedną z naczelnych jej cech jest niezależność – nienawidzi, gdy ktoś jej rozkazuje, gdy próbuje ją sobie podporządkować. To ona raczej ma predyspozycje do kierowania innymi ludźmi.

Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Aniela – imię żeńskie, stanowiące spolszczoną wersję łacińskiego imienia Angela, pochodzącego od greckiego słowa angelos” oznaczającego: „posłaniec”. Co ciekawe, imię to trafiło do Polski z Włoch prawdopodobnie w XVIII wieku. W kręgu kultury chrześcijańskiej imię to kojarzy się jednoznacznie z aniołami i Aniołem Stróżem. Męską formą tego imienia jest Anioł. Aniela obchodzi imieniny 4 stycznia, 29 stycznia, 30 marca, 31 maja, 10 lipca, 21 lipca, 9 września, 2 października, 18 listopada, 20 listopada, 30 listopada.

Kobiety o imieniu Aniela cechują się bardzo emocjonalną osobowością. W życiu, w podejmowaniu decyzji kierują się emocjami i intuicją, a nie racjonalnymi uzasadnieniami. Silnie przeżywają wszelkie sukcesy, radości i niepowodzenia, porażki. Jednocześnie mają słabą wolę – nie potrafią wytrwać przy postanowieniach, łatwo ulegają wpływom innych. Brakuje im opanowania, spokoju, dyscypliny. Są bardzo dynamiczne i aktywne, niejednokrotnie nadpobudliwe. Brakuje im zdyscyplinowania, stąd wszelkie ich działania, także w zakresie pracy zawodowej, bywają chaotyczne i nieco nieodpowiedzialne.

Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?