Imiennik online ‘starodawne imię’

Modne imię:

Lucjan pochodzi od łacińskiego imienia Lucjusz, Lucius. Imię oznacza „urodzony w świetle”. W Polsce imię znane od średniowiecza w formach: Łucyjan, Lucyjan, Łuczan.

Mężczyźni o tym imieniu już od dziecka są bardzo samodzielni. Nie przywiązują wagi do opinii otoczenia i organizują swoje życie ściśle według swoich zamierzeń i pomysłów.
Lucjan jest osobą solidną, dokładną, sprawiedliwą i stateczną. Poglądy ma zdecydowanie konserwatywne.
Nie ulega łatwo emocjom, w trudnych sytuacjach cechuje go zimna krew i szybki refleks.

W przyjaźni ceni wierność i lojalność, z nawiązką odwdzięczając się tym samym. Wrogów niszczy.
Lucjan jest doskonałym materiałem na męża i ojca – troskliwy i opiekuńczy, stara się rodzinie zapewnić jak najlepszy komfort życia. Poznaj znaczenie imienia »

Modne imię:

Rajmund to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów “ragin” co oznacza “los, zrządzenie losu” oraz “munt” oznaczające “opiekę, osłonę”. Ogólnie oznacza tyle co “ten, który jest pod ochroną losu, pod opieką boską”. W Polsce występuje dość rzadko, najczęściej w formach: Mundek, Mundzio. Od tego też imienia pochodzi nazwisko Reymont.

Rajmund to osoba, która ceni sobie bliskość natury. Tam najlepiej się mu wypoczywa i odnajduje ukojenie. Dlatego też często swoją przyszłość wiąże z pracą na roli. Jest to osoba łagodna, która nie toleruje konfliktów i sporów. Zaradność to jego główna cecha. Lubi czytać książki o tematyce przyrodniczej i ogólnie zawsze pragnie pogłębiać swoją wiedzę. Bardzo inteligentny mężczyzna, który swoją wiedzę chce przekazać innym. Chętnie pomaga i niesie pomoc bliskim, jak i nieznajomym. Poznaj znaczenie imienia »

Twoje imię
Jakie imię wybrać?