Imię: Ksawery – znaczenie imienia, imieniny, imiennicy

Jakie jest znaczenie imienia Ksawery? Kiedy są imieniny Ksawerego i jacy są jego znani imiennicy? Dzięki temu artykułowi poznasz odpowiedzi na te pytania.

Znaczenie imienia Ksawery

Ksawery – imię męskie, które pochodzi od nazwy miejscowości, z której wywodził się św. Franciszek Ksawery, czyli Franciszek z zamku JavierXavier w północnej Hiszpanii. Początkowo imię to, a właściwie przydomek występowało tylko w połączeniu Franciszek Ksawery, później usamodzielniło się. Archaiczną formą tego imienia jest Xawery.

Mężczyźni o tym imieniu są zazwyczaj życzliwymi, pokojowo nastawionymi ludźmiStarają się zawsze być dobrzy i uprzejmi dla innych ludzi. Usposobienie Ksawerego jest łagodne, spokojne, uprzejme i ustępliwe. Zawsze będzie chętny do pomocy innym. Mężczyźni o tym imieniu nie lubią konfliktów, kłótni, przemocy, zawsze starają się pokojowo rozwiązywać wszelkie zatargi. Są zdecydowanymi ekstrawertykami, szczerymi, otwartymi na świat, potrzebującymi kontaktów z innymi ludźmi, choć nie stronią od refleksji i prób zrozumienia siebie, innych ludzi i świata. Nie ulegają wpływom innych, cenią sobie niezależność i wolność myśli i działań. Ksawery posiada dużą cierpliwość i wytrwałość, które pomagają mu doprowadzić każde przedsięwzięcie, każdą pracę do końca.  Brakuje mu przy tym oryginalności i ambicji – zadowala się spokojną, niestresującą pracą, a nie marzą mu się spektakularne sukcesy i powodzenie.

Ksawery poza łagodnym usposobieniem potrafi panować nad sobą i hamować swoje złe humory. Jedynie porażki i niepowodzenia wywołują w nim silne przygnębienie. Pociągają go przede wszystkim podróże i obce kraje, ale często brakuje mu fantazji i zdecydowania, by zrealizować podróż swych marzeń. Chętnie się uczy. Mężczyźni o imieniu Ksawery posiadają zadziwiającą intuicję – potrafią wyczuć charaktery i usposobienia innych ludzi, przewidzieć ich reakcje, odgadnąć każde kłamstwo i nieszczere intencje. Za swoją życzliwość dla innych i niesienie im pomocy będzie podświadomie oczekiwał odwdzięczenia się.

Imieniny Ksawerego

Imieniny Ksawerego są najczęściej obchodzone 3 grudnia, lecz Ksawery może także obchodzić imieniny 31 stycznia.

Znani imiennicy

  • Ksawery Jasieński – spiker telewizyjny i radiowy;
  • Javier Cercas – hiszpański pisarz, dziennikarz, wykładowca uniwersytecki;
  • Xawery Dunikowski – polski rzeźbiarz;
  • Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki – żył w latach 1778 – 1846, minister skarbu w Królestwie Polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *